0235 6263 232

Đào tạo - Bồi dưỡng

Thông báo thời gian giảng dạy và học tập học kỳ phụ đợt 1 năm học 2018-2019

Xem chi tiết tại đây =>> Thông báo thời gian giảng dạy và học tập học kỳ phụ đợt 1 năm học 2018-2019

Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho Tân sinh viên khóa 2018 - 2022

Nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình sức khỏe của các em tân sinh viên theo quy định, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe Tân sinh viên

Quyết định tổ chức 04 Lớp đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2018

Ngày 16/11/2018, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 261/QĐ-PHQN về tổ chức các Lớp Đại học hệ chính quy sinh viên trúng tuyển năm 2018.

Quyết định công nhận Ban Cán sự 04 Lớp chính quy năm 2018

Ngày 16/11/2018, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 262/QĐ-PHQN về việc công nhận Ban cán sự các lớp chính quy trúng tuyển năm 2018

Phân hiệu Quảng Nam bế giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch cán sự” K8 tại tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 23/10/2018, tại Trung tâm Dịch vụ công tỉnh Khánh Hòa, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa bế giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ

Kế hoạch tổ chức thực tập, hướng dẫn khóa luận và đánh giá khóa luận tốt nghiệp

Ngày 16/10/2018, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 550/KH-PHQN về tổ chức thực tập, hướng dẫn thực hiện khóa luận và đánh giá khóa luận tốt nghiệ

Kế hoạch tổ chức tham quan, khảo sát thực tế cho sinh viên ngành Luật

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam có Kế hoạch về tổ chức tham quan, khảo sát thực tế cho sinh viên ngành Luật (Kế hoạch số 535/KH-PHQN ngày 12/10/2018)

Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2018 - 2019

Căn cứ Kế hoạch đào tạo số 1788/KH-ĐHNV ngày 20/8/2018 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về ban hành Kế hoạch đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy khóa 2018 - 2022 và tình hình thực tế, Phân

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ phụ năm 2018 trình độ đại học, đại học liên thông và cao đẳng hệ chính quy

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ phụ năm 2018, trình độ đại học, đại học liên thông và cao đẳng hệ chính quy

Danh sách trúng tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, bổ sung đợt 1 năm 2018 xét tuyển theo kết quả thi THPT và theo kết quả học tập THPT

DS trúng tuyển học tại Quảng Nam:     - Theo kết quả thi THPT: TT_Diem thi-bo sung dot 1-Quang Nam.pdf    - Theo kết quả học tập THPT: TT_Hoc ba-bo sung dot 1-Quang Nam.pdf