0235 6263 232

Đào tạo - Bồi dưỡng

Thông báo về đón tiếp Tân sinh viên nhập học năm 2019

Ngày 01/8/2019, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam phát hành Kế hoạch số 397/KH-PHQN về đón tiếp tân sinh viên nhập học năm 2019. Theo đó, thời gian và địa điểm dự kiến t

Lịch thi HK III hệ liên thông đại học chính quy 2017

Xem chi tiết tại đây => Lịch thi HK III 2017 ĐHCQ

Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2019 (đợt 1 học kỳ 3 năm học 2018 - 2019)

Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2019 (đợt 1 học kỳ 3 năm học 2018 - 2019).

Lịch thi HKI (năm học 2018-2019)

Khóa 2015-2019 =>> xem cụ thể tại đây; Khóa 2016-2020 =>> xem cụ thể tại đây Khóa 2017-2021 =>> xem cụ thể tại đây; Khóa 2018-2022 =>> xem cụ thể tại đây Khóa Đ

Thông báo thời gian giảng dạy và học tập học kỳ phụ đợt 1 năm học 2018-2019

Xem chi tiết tại đây =>> Thông báo thời gian giảng dạy và học tập học kỳ phụ đợt 1 năm học 2018-2019

Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho Tân sinh viên khóa 2018 - 2022

Nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình sức khỏe của các em tân sinh viên theo quy định, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe Tân sinh viên

thiết kế web quảng nam
Tạo con dấu online
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Ford Bảo Lộc
Viettel Đà Lạt