0235 6263 232

Đào tạo - Bồi dưỡng

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ phụ đợt 02 năm 2020 ĐHCQ

Xem chi tiết tại đây =>> Lịch thi hk phụ đợt 2 năm 2020 các lớp đại học chính quy

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2019-2020 ĐHCQ các Khóa 2017,2018,2019.

Xem chi tiết tại đây => Lịch thi HK2 2019 - 2020 điều chỉnh

Lịch thi học kỳ II năm học 2019 - 2020

Khóa 2018 - 2022 =>>  xem tại đây Khóa 2019 - 2023 =>>  xem tại đây

Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 năm 2020 ĐHCQ

Xem chi tiết tại đây =>> Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 năm 2020

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐHCQ KHÓA 2016-2020

Xem chi tiết tại đây =>> KẾ HOẠCH THI KHÓA 2016-2020

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐHCQ KHÓA 2016-2020 (2)

Xem chi tiết tại đây =>> KẾ HOẠCH THI KHÓA 2016-2020

Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ đợt 1 năm 2020III, khóa học 2018 - 2022, trình độ đại học, đại học liên thông hệ chình quy

Ngày 18/5/2020, Phân hiệu Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 172/KH-PHQN về thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ đợt 1 năm 2020, trình độ đại học, đại hoc liên thông hệ chính quy.

Lịch học lại, học cải thiện điểm trực tuyến tháng 4/2020 (Giảng viên PHQN giảng dạy)

Xem chi tiết tại đây =>> Lịch học lại, cải thiện điểm GV PHQN tháng 4/2020

Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Lắp mạng internet đà lạt lâm đồng
Lắp mạng internet FPT đà lạt
Mitsubishi Quảng Nam