0235 6263 232

Đào tạo - Bồi dưỡng

Lịch thi HK III hệ liên thông đại học chính quy 2017

Xem chi tiết tại đây => Lịch thi HK III 2017 ĐHCQ

Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2019 (đợt 1 học kỳ 3 năm học 2018 - 2019)

Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2019 (đợt 1 học kỳ 3 năm học 2018 - 2019).

Lịch thi HKI (năm học 2018-2019)

Khóa 2015-2019 =>> xem cụ thể tại đây; Khóa 2016-2020 =>> xem cụ thể tại đây Khóa 2017-2021 =>> xem cụ thể tại đây; Khóa 2018-2022 =>> xem cụ thể tại đây Khóa Đ

Thông báo thời gian giảng dạy và học tập học kỳ phụ đợt 1 năm học 2018-2019

Xem chi tiết tại đây =>> Thông báo thời gian giảng dạy và học tập học kỳ phụ đợt 1 năm học 2018-2019

Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho Tân sinh viên khóa 2018 - 2022

Nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình sức khỏe của các em tân sinh viên theo quy định, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe Tân sinh viên

Quyết định tổ chức 04 Lớp đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2018

Ngày 16/11/2018, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 261/QĐ-PHQN về tổ chức các Lớp Đại học hệ chính quy sinh viên trúng tuyển năm 2018.

Quyết định công nhận Ban Cán sự 04 Lớp chính quy năm 2018

Ngày 16/11/2018, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 262/QĐ-PHQN về việc công nhận Ban cán sự các lớp chính quy trúng tuyển năm 2018

thiết kế web quảng nam