0235 6263 232

Danh mục đề tài NCKH

Danh mục đề tài NCKH năm học 2017 - 2018

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU QUẢNG NAM NĂM HỌC 2017 - 2018 STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Mã số đề tài Số điểm 1 Quản lý nhà nước về dân tộc tạ

Danh mục đề tài NCKH năm học 2018 - 2019

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018 - 2019 STT Thành viên đề tài Lớp Tên đề tài Mã số đề tài Giảng viên HD Đề tài xếp loại

Danh mục đề tài NCKH năm 2017

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017

Danh mục đề tài NCKH năm 2016

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016

Danh mục đề tài NCKH năm 2015

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015

Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Lắp mạng internet đà lạt lâm đồng
Lắp mạng internet FPT đà lạt
Mitsubishi Quảng Nam