0235 6263 232

Thông tin chung

TB về nghiệm thu đề tài và tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, Phân hiệu Quảng Nam (QUANG NAM CAMPUS) phát hành Thông báo số 150/TB-PHQN về nghiệm thu đề tài và tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020, theo đó có các nộ

Sinh viên Phân hiệu Quảng Nam nghiệm thu đề tài tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch nghiệm thu của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Phân hiệu Quảng Nam cử sinh viên tham dự vào chiều ngày 05/5/2019

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018 - 2019

KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019 Stt Tên đề tài Mã đề tài Chủ nhiệm đề tài Số điêm Xếp loại ghi chú 1 Hoạt động đánh giá công chức

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018 - 2019

LỊCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018 - 2019  Vui lòng xem tại đây

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 2018 - 2019

Xem chi tiết tại đây. Danh sách Hội đồng nghiệm thu đề tài sv NCKH 2018 - 2019

Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019

Thực hiện Công văn số 1736/ĐHNV-QLKH ngày 14/9/2018 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU QUẢNG NAM NĂM 2018

Ngày 03 tháng 10 năm 2017, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát hành Kế hoạch số 430/KH-PHQN về tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Phân hiệu Trường Đại học N

Kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 - 2018

Thực hiện Quyết định số 1036/QĐ-ĐHNV ngày 28/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Phân hiệu Trường Đại

Phân hiệu Quảng Nam tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 - 2018

Thực hiện Quyết định số 1036/QĐ-ĐHNV ngày 28/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Phân hiệu Trường Đại

Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Phòng chống dịch bệnh, covid-19, corona
Mitsubishi Quảng Nam