0235 6263 232

Hội nghị - Hội thảo

Hội thảo "Thực trạng, giải pháp đánh giá hiệu quả hoạt dộng của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập"

 ngày 19/10/2018 tại Khách sạn Star Hotel Đà Nẵng, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ c

HỘI THẢO “PHƯƠNG PHÁP LỒNG GHÉP TÌNH YÊU NƯỚC VÀ TINH THẦN BẢO VỆ BIỂN ĐẢO TRONG BÀI GIẢNG - LẦN THỨ NHẤT”, TẠI CÙ LAO CHÀM

Nhằm mục đích giúp sinh viên hiểu sâu sắc hơn về điều đó, cũng như cung cấp thêm những bằng chứng xác thực và và bồi đắp lòng tự hào dân tộc; độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; vào ng