0235 6263 232

Đảng ủy

Phân hiệu Quảng Nam long trọng tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới cho sinh viên

Sáng ngày 09/9/2019, tại Hội trường H, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (Quảng Nam CAMPUS) long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho sinh viên.

Phân hiệu Quảng Nam tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII

        Sáng ngày 14/01/2019, tại Hội trường H, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hộ

Phân hiệu Quảng Nam tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII

Sáng ngày 06/8/2018, tại Hội trường H, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa

Phân hiệu Quảng Nam tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII của Đảng

Chiều ngày 16/4/2018, tại Hội trường H, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết H
Lắp mạng internet fpt da lat lam dong
fpt da lat
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ