0235 6263 232

Tin hoạt động nhà trường

Kế hoạch tổ chức cuộc thi soạn thảo văn bản năm 2018

Ngày 15/10/2018, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 456/KH-PHQN về tổ chức cuộc thi soạn thảo văn bản năm 2018.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Cố vấn học tập tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Ngày 25/9/2018, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 1821/KH-ĐHNV về tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Cố vấn học tập, theo đó các Cố vấn học tập tại Phân hiệu Quảng Na

Phân hiệu Quảng nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 320/KH-PHQN ngày 29/6/2018 của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam về tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy năm 2018.

Phân hiệu Quảng Nam tổ chức sơ kết hoạt động dân quân tự vệ 6 tháng đầu năm

Chiều ngày 12 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường A307, BCH Quân sự Phân hiệu Quảng Nam tổ chức sơ kết hoạt động dân quân tự vệ 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 th&