0235 6263 232

Công đoàn

Quyết định công nhận Tổ trưởng và các tổ Công đoàn bộ phận Phân hiệu Trường Quảng Nam nhiệm kỳ 2017 - 2019

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Nội vụ ký Quyết định số 14/QĐ-CĐĐHNV về công nhận Tổ trưởng và các tổ Công đoà

Công đoàn Phân hiệu Quảng Nam tổ chức vui Tết Thiếu nhi ngày 01/6

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, Ban Chấp hành Công đoàn Phân hiệu tổ chức ngày Hội quốc tế thiếu nhi cho con của viên chức - người lao động thuộc Phâ