0235 6263 232

Thông báo

Thông báo về tổ chức học kỳ phụ đợt 1 năm học 2018-2019

Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến các bạn sinh viên về tổ chức học kỳ phụ đợt 1 năm học 2018 - 2019.

TB về khảo sát nhu cầu đăng ký học cùng lúc 02 chương trình 2018-2019

Nhằm phục vụ công tác triển khai đào tạo song ngành tại Phân hiệu Quảng Nam, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam thông báo khảo sát nhu cầu đăng ký học cùng lúc hai chương

Thông báo đăng ký mua đồng phục thể dục thể thao, áo Thanh niên cho sinh viên khóa 2018 - 2022

Nhằm tạo sự thống nhất về trang phục của sinh viên trong học tập giáo dục thể chất và sinh hoạt đoàn, Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến các bạn sinh viên khóa 2018 - 2022 đăng ký mua áo đồng phục th

Thông báo thành lập các Khoa và Trung tâm tại Phân hiệu Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 1399/QĐ-ĐHNV của Hiệu Trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ

Thông báo đổi tên 04 Phòng chuyên môn thuộc Phân hiệu Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 1399/QĐ-ĐHNV của Hiệu Trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ

Thông báo Tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy năm 2018

Xem thông báo tại đây:tuyen sinh.pdf

Phân hiệu Quảng Nam thông báo lịch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ năm 2018 trình độ đại học, đại học liên thông và cao đẳng hệ chính quy

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam thông báo đến giảng viên và sinh viên lịch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ năm 2018 trình độ đại học, đại học liên thô

Thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông hệ chính quy năm 2018 lần 2

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông hệ chính quy năm 2018 lần 2 như sau:

Bộ Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Theo Moha.gov.vn, Bộ Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 của Bộ Nội vụ tại Thông báo số 4290/TB-BNV, ngày 18/8/2018

Thông báo về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ngày 16/8/2018, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam phát hành Thông báo số 416/TB-PHQN về tham gia bảo hiểm ý tế bắt buộc đối với sinh vi&