0235 6263 232

Thông báo

TB chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo tại Phân hiệu Quảng Nam năm 2019

Được sự cho phép của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019, Phân hiệu Quảng Nam thông báo chỉ tiêu và ngành đào tạo năm 2019 như sau: 1. Tổng ch

TB. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của sinh viên

 Xem chi tiết tại đây =>> TB. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của sinh viên

Thông báo về tổ chức học kỳ phụ đợt 1 năm học 2018-2019

Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến các bạn sinh viên về tổ chức học kỳ phụ đợt 1 năm học 2018 - 2019.

TB về khảo sát nhu cầu đăng ký học cùng lúc 02 chương trình 2018-2019

Nhằm phục vụ công tác triển khai đào tạo song ngành tại Phân hiệu Quảng Nam, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam thông báo khảo sát nhu cầu đăng ký học cùng lúc hai chương

Thông báo đăng ký mua đồng phục thể dục thể thao, áo Thanh niên cho sinh viên khóa 2018 - 2022

Nhằm tạo sự thống nhất về trang phục của sinh viên trong học tập giáo dục thể chất và sinh hoạt đoàn, Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến các bạn sinh viên khóa 2018 - 2022 đăng ký mua áo đồng phục th

Thông báo thành lập các Khoa và Trung tâm tại Phân hiệu Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 1399/QĐ-ĐHNV của Hiệu Trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ