0235 6263 232

Bài viết

Tổng cục Thi hành án Dân sự tuyển dụng công chức năm 2018

Theo http://tuyencongchuc.vn, Tổng cục Thi hành án Dân sự đang có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018.

Số lượng chỉ tiêu dự tuyển là 222.

Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng chi tiết tại đây.

Chú ý thời gian hạn chót nộp hồ sơ là 30/10/2018.

Phân hiệu Quảng Nam thông tin đến các bạn sinh viên đã tốt nghiệp biết, tham gia phù hợp./.

HT


thiết kế web quảng nam
Tạo con dấu online
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Ford Bảo Lộc
Viettel Đà Lạt