0235 6263 232

Bài viết

Phân hiệu Quảng Nam bế giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch cán sự” K8 tại tỉnh Khánh Hòa.

         Ngày 23/10/2018, tại Trung tâm Dịch vụ công tỉnh Khánh Hòa, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa bế giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch cán sự” K8 dành cho cán bộ, công chức cấp xã đang công tác tại tỉnh Khánh Hòa.

 a528d9614ebfaee1f7ae

Quang cảnh lớp học

           Tham dự buổi bế giảng có ông Ngô Truyện - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, TS. Trần Đình Chín – Phó Giám đốc Phân Hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam và gần 104 học viên.

c87b048b9355730b2a44

TS. Trần Đình Chín – Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam
phát biểu bế giảng tổng kết lớp học

        Phát biểu tại Lễ bế giảng, TS. Trần Đình Chín biểu dương các kết quả đã đạt được và hy vọng rằng qua khóa học lần này các học viên sẽ có được những trải nghiệm mới, vận dụng những kiến thức học được vào hoạt động công vụ của mình.

d7d4850212dcf282abcd

 

       Kết quả học tập cuối khóa 104/104 học viên (tỷ lệ 100%) được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Trong đó: 10 học viên có thành tích học tập cao được khen thưởng. Hy vọng rằng sau khóa học lần này các học viên sẽ vận dụng sáng tạo những kiến thức học được để hoàn thiện quá trình điều hành, quản lý đơn vị, góp phần xây dựng những chính sách hợp lý, hiệu quả hướng đến cải cách hành chính nhà nước trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển.

 

50d1089d9f437f1d2652


thiết kế web quảng nam
Tạo con dấu online
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Ford Bảo Lộc