0235 6263 232

Bài viết

Bộ Nội vụ tuyển dụng công chức năm 2018

Theo http://tuyencongchuc.vn, Bộ Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức năm 2018.

Theo đó, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng là 37, ngạch chuyên viên.

Điều kiện tuyển, chỉ tiêu cụ thể vui lòng xem tại đây.

Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến các bạn sinh viên đã tốt nghiệp tại Trường, biết đăng ký tham gia phù hợp./.

HT