0235 6263 232

Hội thảo "Thực trạng, giải pháp đánh giá hiệu quả hoạt dộng của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập"

Sáng ngày 19/10/2018 tại Khách sạn Star Hotel Đà Nẵng, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo "Thực trạng, giải pháp đánh giá hiệu quả hoạt dộng của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập".

Hội thảo "Thực trạng, giải pháp đánh giá hiệu quả hoạt dộng của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập" là một trong những công trình nghiên cứu khoa học đề đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ chức Hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện.

4 compressed

Hình 1. Quang cảnh chung Buổi Hội thảo

Thành phần tham dự Hội thảo ngoài Chủ nhiệm và thành viên của đề tài, còn có sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức là những người đã và đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; các nhà nghiên cứu, các thầy, cô đang giảng dạy tại các Trường Đại học trên địa bàn. Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có 11 thành viên tham dự.

2 compressed

Hình 2. Đại diện Ban tổ chức phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc, TS. Trần Văn Ngợi - Viện Trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm đề tài phát biểu nêu lý do tổ chức Hội thảo, làm rõ tầm quan trọng và mục tiêu của đề tài nghiên cứu, sơ lược quá trình nghiên cứu và lịch biểu nghiên cứu sắp tới; cảm ơn và trân trọng các nhà khoa học, thầy, cô tham gia đóng góp, viết bài tham dự Hội thảo.

Theo chương trình, có 10 bài viết tham dự và dự kiến sẽ có 09 bài tham gia tại Hội thảo. Do nhiều vấn đề đặt ra cần tham khảo, trao đổi cũng như để các tác giả làm rõ hơn nội dung cần tham gia, thời gian có hạn nên có 07 bài viết tham gia báo cáo tại Hội thảo.

3 compressed

Hình 3. Ông Đặng Công Ngữ, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Chi hội khoa học hành chính thành phố Đà Nẵng tham gia tại Hội thảo

Bài viết của các tác giả thống nhất quan điểm về đánh giá nói chung đối với nền công vụ và từng yếu tố cấu thành là việc làm phức tạp, khó khăn nhưng lại có vai trò quan trọng, mang tính quyết định đảm bảo tính hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, các cơ quan đơn vị sự nghiệp. Các ý kiến tại Hội thảo làm rõ hơn thực trạng hiện nay trong công tác đánh giá, các bộ chỉ tiêu thực hiện đánh giá, những tồn tại của các căn cứ đánh giá hiện nay và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chỉ tiêu đánh giá. Đặc biệt các ý kiến của các học giả tham dự Hội nghị là những người đã hưu, giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy hành chính nhà nước như ông Đặng Công Ngữ, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Chi hội khoa học hành chính thành phố Đà Nẵng góp phần xoáy sâu, phân tích các nội dung liên quan đến Hội thảo, những vấn đề thực tiễn đặt ra và những khó khăn hiện nay trong công tác đánh giá của các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay.

Anh 3 compressed

Hình 4. ThS Lê Thị Tố Nga - Giảng viên Phân hiệu Quảng Nam tham gia tại Hội thảo

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam có 02 bài viết tham gia tại Hội thảo.

Hội thảo kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

HT

 

 

 

 


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Phòng chống dịch bệnh, covid-19, corona
Mitsubishi Quảng Nam