0235 6263 232

Bài viết

Phân hiệu Quảng Nam tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Văn hóa pháp luật Việt Nam - Truyền thống và hiện đại"

         Chiều ngày 16 tháng 10 năm 2018, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam tổ chức Buổi nói chuyện chuyên đề "Văn hóa pháp luật Việt Nam - Truyền thống và hiện đại", do GS.TS Hoàng Thị Kim Quế - Nguyên Phó chủ nhiệm khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày.

 IMG 0990 compressed

GS.TS Hoàng Thị Kim Quế - Nguyên Phó chủ nhiệm Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội được mời tham gia buổi nói chuyện.

        Nói chuyện chuyên đề là một trong những hoạt động được Phân hiệu Quảng Nam tổ chức thường xuyên nhằm mục đích trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết về các chủ đề liên quan, phát triển kỹ năng mềm cần thiết, nâng cao ý thức học tập và rèn luyện cho sinh viên; tiếp cận những kiến thức mới liên quan đến chuyên ngành đào tạo; khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, nói chuyện chuyên đề nhằm trao dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

        Tham dự Buổi nói chuyện có sự tham dự của Ban Giám đốc, Giảng viên và Viên chức và sinh viên Phân hiệu Quảng Nam.

IMG 0996 compressed

Toàn cảnh buổi nói chuyện

        Với cách trình bày như trao đổi, nói chuyện về chủ đề văn hóa pháp luật, GS.TS Hoàng Thị Kim Quế đã truyền đạt được các nội dung cơ bản của chủ đề như cách hiểu về văn hóa nói chung, văn hóa pháp luật nói riêng; các yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến ban hành và thực thi chính sách pháp luật như thế nào; chia sẻ và làm hơn các nội hàm với nhiều nội dung rất mới về thượng tôn pháp luật, thực thi pháp luật, vă hóa và học vấn,... cũng như quan điểm về các sự kiện pháp luật đã và đang diễn ra trong đời sống như ban hành quy định về đội nón bảo hiểm, mô hình hiệp sĩ, phòng vệ chính đáng, hợp thức hóa mại dâm ... 

        Sau buổi nói chuyện chuyên đề là nội dung trao đổi giữa GS.TS Hoàng Thị Kim Quế với các bạn sinh viên, nhiều bạn đã chủ động tham gia đặt nhiều câu hỏi rất thiết thực phù hợp với chủ đề buổi nói chuyện.

       Buổi nói chuyện kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

      Một số hình ảnh tại buổi nói chuyện:

IMG 0982 compressed

IMG 0999 compressed

IMG 1000 compressed

 

IMG 1006 compressed

HT


thiết kế web quảng nam