0235 6263 232

Bài viết

Kế hoạch tổ chức tham quan, khảo sát thực tế cho sinh viên ngành Luật

 

Tham quan, kết hợp khảo sát thực tế là hoạt động thường xuyên được đưa vào chương trình đào tạo tại Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam, giúp sinh viên có cơ hội hiểu hơn lý thuyết được trang bị, có cơ hội tiếp cận thực tiễn, kiến tập và hiểu hơn ngành học của mình.

Ngày 12/10/2018, Phân hiệu Quảng Nam phát hành Kế hoạch số 535/KH-PHQN về tổ chức tham quan, khảo sát thực tế cho sinh viên ngành Luật.

Theo đó, đơn vị chủ trì là Khoa Hành chính và Pháp luật. Thành phần tham gia Đoàn gồm Giảng viên Khoa Hành chính và Pháp luật, Cố vấn học tập và sinh viên các lớp 1605 LHOB, 1705 LHOE và 1705 LHOD, số lượng tham gia dự kiến khoảng 45 người.

Đoàn dự kiến tham quan, khảo sát tại Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng; UBND xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Nội dung tập trung vào tìm hiểu lịch sử hình thành, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tuyên truyền pháp luật bằng phương pháp diễn án; giao lưu trao đổi về ngành nghề và kết hợp thực hiện công tác tình nguyện đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.

Thời gian dự kiến: Từ ngày 27/10/2018 đến ngày 28/10/2018./.

HT