0235 6263 232

Bài viết

Kế hoạch tổ chức nói chuyện chuyên đề "Văn hóa pháp luật Việt Nam - Truyền thống và hiện đại"

 

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết về văn hóa pháp luật, phát triển kỹ năng mền cần thiết, nâng cao ý thức học tập và rèn luyện cho sinh viên; Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức nói chuyện chuyên đề "Văn hóa pháp luật Việt Nam - Truyền thống và hiện đại".

Theo đó, dự kiến Buổi nói chuyện tổ chức vào lúc 14 giờ 00 ngày 16/10/2108 (thứ Ba), tại Hội trường H - Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam.

Thành phần mời tham dự là Ban Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, toàn thể viên chức và người lao động Phân hiệu; sinh viên Phân hiệu Quảng Nam.

Diễn giả được mời nói chuyện là GS.TS Hoàng Thị Kim Quế - Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Luật, Trưởng Bộ môn lý luận, lịch sử nhà nước và pháp luật - Đại học Quốc gia Hà Nội./.

HT

 


thiết kế web quảng nam