0235 6263 232

Bài viết

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Cố vấn học tập tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

 

Ngày 25/9/2018, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 1821/KH-ĐHNV về tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Cố vấn học tập, theo đó các Cố vấn học tập tại Phân hiệu Quảng Nam sẽ tham dự Hội nghị này.

Công tác cố vấn học tập là một trong những nội dung quan trọng được lãnh đạo Nhà Trường quan tâm, nhằm tạo mối quan hệ bền chặt, thân tình, gắn kết giữa Nhà trường và sinh viên, sâu sát, hỗ trợ giúp các em sinh viên học tập tốt, lắng nghe tâm tư và giải đáp các nguyện vọng chính đáng cho các em sinh viên. Do đó đòi hỏi giảng viên được giao nhiệm vụ làm Cố vấn học tập phải được trang bị kiến thức và kỹ năng phù hợp, đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Với ý nghĩa, mục đích trên, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Cố vấn học tập được Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức cho toàn thể Cố vấn học tập của Nhà trường, trong đó có Phân hiệu Quảng Nam.

Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 29/9/2018 (thứ Bảy) tại Hội trường Tầng 5, Trung tâm Thông tin thư viện của Nhà trường.

Nội dung Hội nghị tập trung vào các nội dung sau:

- Chức năng, nhiệm vụ của cố vấn học tập.

- Một số nghiệp vụ cần thiết của cố vấn học tập (Cố vấn về đăng ký học, bảo lưu, thôi học, cảnh báo học vụ, xét tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học của sinh viên,...)

- Quy trình thực hiện công tác cố vấn học tập.

- Trao đổi kinh nghiệm trong cố vấn học tập tại Nhà trường./.

HT

 

T


thiết kế web quảng nam