0235 6263 232

Bài viết

Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo số 1788/KH-ĐHNV ngày 20/8/2018 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về ban hành Kế hoạch đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy khóa 2018 - 2022 và tình hình thực tế, Phân hiệu Quảng Nam ban hành Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2018 - 2019 các lớp Đại học hệ chính quy khóa 2018 - 2022 như sau:

1. Thời gian học từ ngày 25/9/2018 đến ngày 25/12/2018 (15 tuần và 01 tuần dự trữ).

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: dự kiến ngày 02/01/2019 đến ngày 20/02/2019.

3. Nội dung kế hoạch giảng dạy cụ thể tại đây./.

HT


thiết kế web quảng nam