0235 6263 232

Thông tin chung về bồi dưỡng nghiệp vụ

THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC


Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh/thành phố miền Trung và Tây nguyên. Trong những năm qua Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói chung và Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam nói riêng thường xuyên cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngụ cán bộ, công chức, viên chức.

Để không ngừng đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, Phân hiệu Quảng Nam trân trọng giới thiệu đến quý cơ quan, tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng như sau:

1. Sản phẩm dịch vụ công về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước

- Bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh đạo cấp phòng.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch cán sự.

2. Nội dung chương trình đào tạo

a) Đối với các lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo nội dung chương trình được Bộ Nội vụ quy định tại Quyết định số 1045/QĐ-BNV ngày 18 tháng 9 năm 2013.

b) Đối với lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên thực hiện theo nội dung chương trình được Bộ Nội vụ quy định tại Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22 tháng 01 năm 2013.

c) Đối với các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính thực hiện theo nội dung chương trình được Bộ Nội vụ quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2013.

3. Đối tượng bồi dưỡng

a) Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên

- Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập giữ ngạch cán sự và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu là 03 năm;

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương (bao gồm công chức dự bị) chưa qua khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

- Cán bộ, công chức thuộc ngạch cán sự, nhân viên đã có trình độ đại học được quy hoạch thi nâng ngạch chuyên viên.

b) Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính

Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập có mức lương từ 3.00 trở lên, có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 06 năm trở lên (đối với diện quy hoạch từ 03 năm trở lên) và đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

c) Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập đang giữ chức vụ trưởng, phó phòng và tương đương hoặc trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam số 749 đường Trần Hưng Đạo, P. Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; điện thoại: 0235.3626.3231 (máy lẻ số 3) hoặc 0966.463.777 (Thầy Dũng), 0932.401.445 (Cô Nguyên)./.

HT


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Phòng chống dịch bệnh, covid-19, corona
Mitsubishi Quảng Nam