0235 6263 232

Ngành Hệ thống thông tin

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN        Năm 2017, được phép của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội triển khai đào tạo ngành học mới “ngành Hệ thống thông tin” bậc Đại học. Đối tượng tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Kiến thức đầu vào của ngành Hệ thống thông tin, yêu cầu thí sinh có kiến thức cơ bản về Toán bậc Phổ thông. Thời gian đào tạo bốn năm theo hình thức Tín chỉ. 

     1. Mục tiêu của ngành học là đạo tạo cử nhân có kiến thức cơ bản về khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, truyền thông và mạng máy tính, công nghệ thông tin và kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin. Sau khi học xong chương trình, sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã được học vào thực tiễn, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết những vấn đề đặc thù thuộc ngành Nội vụ như công tác quản lý văn bản, tài liệu lưu trữ, địa giới, hành chính, nguồn nhân lực, làm việc tại các công ty thuộc công nghệ thông tin,…cũng như giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong mọi lĩnh vực đời sống, xã hội.

      2. Về kiến thức cử nhân ngành Hệ thống thông tin tập trung đào tạo những kiến thức cơ bản về khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, truyền thông và mạng máy tính, kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin gồm kiến thức về toán ứng dụng đảm bảo trong tính toán, kiến trúc máy tính, nguyên lý hệ điều hành trong khoa học máy tính, một số ngôn ngữ lập trình, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cấu trúc giải thuật trong công nghệ phần mềm, lý thuyết hệ thống, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin và một số hệ thống thông tin gắn liền với quản lý hành chính công.

       Các cử nhân ngành Hệ thống thông tin biết vận dụng các kiến thức cơ bản để triển khai xây dựng các hệ thống thông tin quản lý, khai thác, sử dụng phục vụ quản lý điều hành trong các lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội nói chung và lĩnh vực hoạt động của ngành Nội vụ nói riêng. 
     
      Cử nhân ngành Hệ thống thông tin có kỹ năng phân tích hiện trạng, đánh giá những vấn đề nghiệp vụ trong quản lý hành chính công, phát hiện những khiếm khuyết và những yêu cầu mới trong quá trình phát triển hệ thống, có quy trình công nghệ thiết kế các hệ thống thông tin, quản lý điều hành và triển khai ứng dụng vào thực tiễn ngành Nội vụ và triển khai ứng dụng các công nghệ tiên tiến của công nghệ thông tin trong riêng lĩnh vực nội vụ và các hoạt động kinh tế- xã hội.

      3. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

        - Quản trị hệ thống thông tin trong các cơ quan, tổ chức; tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt trong ngành Nội vụ.

        - Làm việc tại các Trung tâm Thông tin của các cơ quan Nhà nước, các công ty, doanh nghiệp phần mềm.

       - Làm việc tại các cơ quan công quyền trong các lĩnh vực quản trị mạng và truyền thông máy tính, quản lý và triển khai các dự án phần mềm, quản trị hệ thống nguồn lực tổ chức hoặc doanh nghiệp và các lĩnh vực chuyên ngành khác của công nghệ thông tin.

        - Làm việc tại các Công ty chuyên về lập trình phần mềm máy tính. 

       - Nghiên cứu viên, giảng viên đảm nhiệm vai trò nghiên cứu và giảng dạy về hệ thống thông tin tại các trường đại học, cao đẳng, các trường phổ thông và các trung tâm đào tạo công nghệ thông tin.

        - Tiếp tục học ở các bậc cao hơn, học các ngành khác phù hợp để nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng CNTT vào lĩnh vực chuyên ngành.

       - Ngành Hệ thống thông tin là nền tảng của ngành Công nghiệp 4.0, giúp người học thuận tiện trong tìm kiếm công việc trong nước và hội nhập khoa học công nghệ quốc tế để trở thành công dân toàn cầu.

HT


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Lắp mạng internet đà lạt lâm đồng
Lắp mạng internet FPT đà lạt
Mitsubishi Quảng Nam