0235 6263 232

Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019

 

Thực hiện Công văn số 1736/ĐHNV-QLKH ngày 14/9/2018 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019, Phân hiệu Quảng Nam tổ chức triển khai các hoạt động như sau:

1. Hướng dẫn sinh viên đăng ký và xây dựng thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019.

2. Tổ chức Hội đồng khoa học cấp Phân hiệu xét duyệt đề tài và đề cương chi tiết theo các tiêu chí đánh giá.

3. Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018 - 2019.

4. Tổng hợp hồ sơ gửi Nhà trường để Hiệu trưởng ký công nhận kết quả.

5. Tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Phân hiệu.

6. Lựa chọn đề tài NCKH tốt nhất tham gia Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường.

Tất cả các hoạt động này sẽ được Phân hiệu Quảng Nam xây dựng thành kế hoạch thực hiện chi tiết. Theo cách tính đề tài/tỉ lệ sinh viên của Phân hiệu (không tính năm nhất), Phân hiệu Quảng Nam trong năm học 2018 - 2019 được giao chỉ tiêu tối đa là 38 đề tài./.

HT 


thiết kế web quảng nam