0235 6263 232

Trung tâm Dịch vụ công

Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ công.

Thực hiện Quyết định 468/QĐ-BNV ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ; Quyết định 1399/QĐ-ĐHNV ngày 14 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại tỉnh Quảng Nam;

 1

        Trung tâm Dịch vụ công Phân hiệu Quảng Nam thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng sau:

1. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch Cán sự
2.  Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên
3. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính
3.  Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh đạo cấp phòng
5. Các lớp kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng xử lý thông tin và truyền thông
- Kỹ năng giải quyết xung đột
- Các kỹ năng khác....
6. các lớp Bồi dưỡng các chức danh cấp xã phường, thị trấn, các trưởng phó thôn buôn
7. Tổ chức thi tuyển công chức cho các quận, huyện và thành phố
 
DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG:
STT Họ tên Chức danh Email
1 Trần Đình Chín Phụ trách Trung tâm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Huỳnh Trọng Dũng Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Phạm Ngọc Thảo Nguyên Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Nguyễn Thị Hồng Luyến Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Phan Văn Thịnh Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HT


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Lắp mạng internet đà lạt lâm đồng
Lắp mạng internet FPT đà lạt
Mitsubishi Quảng Nam