0235 6263 232

Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ

Quyết định thành lập Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ.

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa

a

b

c

 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ LƯU TRỮ

STT Họ và tên Chức danh Email
1 Nguyễn Ngọc Linh Trưởng khoa
Giảng viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Lương Định Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Trần Thị Hồng Nhung Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Lê Thanh Hùng Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Hoàng Thị Quỳnh Trang Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Thị Linh Chuyên viên,
Giáo vụ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

HT


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Lắp mạng internet đà lạt lâm đồng
Lắp mạng internet FPT đà lạt
Mitsubishi Quảng Nam