0235 6263 232

Khoa Quản trị nhân lực và Xã hội

Quyết định thành lập Khoa Quản trị nhân lực và Xã hội.

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa

1

2

3

DANH SÁCH VIÊN CHỨC THUỘC KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ XÃ HỘI

STT Họ và tên Chức danh Email
1 Hoàng Sĩ Nguyên Trưởng khoa, giảng viên cao cấp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
2 Hồ Thị Mộng Tuyền Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
3 Nguyễn Văn Dũng Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
4 Lê Thu Huyền Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
5 Bùi Thị Minh Thu  Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Hồ Phương Nhật Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Phan Thị Yến Lai Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
8 Trần Thị Trung Giảng viên, Giáo vụ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
9 Võ Thiện Chín Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Lắp mạng internet đà lạt lâm đồng
Lắp mạng internet FPT đà lạt
Mitsubishi Quảng Nam