0235 6263 232

Phân hiệu Quảng Nam thông báo lịch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ năm 2018 trình độ đại học, đại học liên thông và cao đẳng hệ chính quy

 

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam thông báo đến giảng viên và sinh viên lịch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ năm 2018 trình độ đại học, đại học liên thông và cao đẳng hệ chính quy như sau:

1. Thời gian ôn thi và thi: từ ngày 08/9/2018 đến ngày 14/9/2018.
2. Thời gian chấm thi và thông báo điểm: 02 tuần sau khi thi xong.
Thời gian ôn thi và thi cụ thể từng môn theo file đính kèm./.

HT


thiết kế web quảng nam