0235 6263 232

Thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông hệ chính quy năm 2018 lần 2

 

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông hệ chính quy năm 2018 lần 2 như sau:

1. Đối tượng: thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy từ năm 2017 trở về trước và tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2018.

2. Danh sách ngành và môn thi tuyển sinh 

TT Khối ngành Ngành đào tạo Mã ngành Môn cơ bản Môn cơ sở ngành Môn chuyên ngành
01 VII Thông tin – Thư viện 7320201 Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin Thông tin học Biên mục mô tả
02 VII Lưu trữ học 7320303 Văn bản quản lý nhà nước và Kỹ thuật soạn thảo văn bản Chỉnh lý tài liệu
03 III Quản trị văn phòng 7340406 Pháp luật đại cương Nhập môn Quản trị văn phòng
04 VII Quản lý nhà nước 7310205 Hành chính học đại cương Nhân sự hành chính nhà nước
05 III Quản trị nhân lực 7340404 Lịch sử tư tưởng quản lý Quản trị nhân lực
06 VII Quản lý văn hóa 7229042 Quản lý nhà nước về văn hóa Quản lý di sản văn hóa
07 III Luật 7380101 Lý luận về Nhà nước và pháp luật Bộ máy Nhà nước Việt Nam Luật hành chính
08 V Hệ thống thông tin 7480104 Toán cao cấp Mạng máy tính Ngôn ngữ lập trình cơ bản

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam, địa chỉ số 749 đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.626.3230./.

HT


thiết kế web quảng nam