0235 6263 232

Danh bạ

             DANH  BẠ ĐIỆN THOẠI, HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN VÀ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI TỈNH QUẢNG NAM

I. THÔNG TIN CƠ QUAN

1. Tên cơ quan: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Phân hiệu Quảng Nam).

2. Địa chỉ: số 749 đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Cơ sở Đà Nẵng: số 02 đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Điện thoại: 0235.6263230  -  0235.6263232

4. Số Fax0235.6263239

5. EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

6. Websitehttp://truongnoivu-csmt.edu.vn.

II. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, HỘP THƯ ĐẾN CỦA VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email

 

          I. BAN GIÁM ĐỐC

1  Trần Đình Thảo  Giám đốc  0905.118.333  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Trần Đình Chín  Phó Giám đốc  0905.174.762  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

         II. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 Huỳnh Ngọc Dũng  Trưởng phòng  0905.052.099  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nguyễn Văn Sơn Phó Trưởng phòng   0935.415.657  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Bùi Thị Thùy Dung Chuyên viên 0905.568.656  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Phạm Thanh Huệ  Chuyên viên  01693.914.145  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nguyễn Thị Thu Thủy  Chuyên viên  0914.149.128  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Hồ Thị Ánh Hồng  Chuyên viên 0944.675423  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Hồ Công Tuyến  Chuyên viên  0905.781.400  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Trần Thị Cúc Chuyên viên 0121.467.5798 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Trần Thu Vân Chuyên viên
10  Nguyễn Quang Ngọc  Cán sự  0905.997.867  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11  Đoàn Quang Việt  Cán sự  0905.030.419  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12   Thân Đức Hiếu  Cán sự  01225.541.252  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13   Nguyễn Thị Mỹ Trang  Nhân viên 01683.949.043   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14   Nguyễn Văn Hương  Nhân viên  01207.199.177  
15   Nguyễn Bướm Nhân viên    
16  Mai Thị Bé  Nhân viên 01636555136  
17   Huỳnh Thị Chín  Nhân viên    
18   Thân Văn Chiến  Nhân viên 01229546880   
19  Trần Thị Bé  Nhân viên 01203547974   
20   Nguyễn Thị Quý Nhân viên  0973.152.912   
21  Trần Đình Giang Lái xe 0906.573.111  
22  Nguyễn Trọng Hoàng  Lái xe 0905.604.155  
23   Nguyễn Ngọc Thắng  Bảo vệ 01222.492.522   
24   Nguyễn Bá Trương  Bảo vệ 01682.385.317   
25   Huỳnh Mua Bảo vệ  0935.454.369  
26   Huỳnh Thanh Lương  Bảo vệ  01205.972.079  

 

         III. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN     

 Hạ Nhất Duy  Trưởng phòng  0914.754.73  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nguyễn Văn Ta Phó Trưởng phòng  
 Lê Thị Diệu  Chuyên viên  0977.009.111  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Phan Văn Thịnh Chuyên viên   0121.555.4755  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Đặng Thị Thùy Dung Chuyên viên   0966.513.434  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Phạm Hoàng Phương  Chuyên viên  0934.970.879  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Trần Nguyên Thùy Minh  Chuyên viên  0905.711.984  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Phạm Hoàng Vũ  Chuyên viên 0989.853.243  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nguyễn Kế Toại  Chuyên viên 0987.678.171  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Nguyễn Thụy Ánh Ly    
11 Phạm Ngọc Nghị      
12 Nguyễn Văn Vui      

 

         IV. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

1  Nguyễn Thị Tâm  Q. Trưởng phòng  0905.268.235  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Huỳnh Thục My Kế toán viên   0905.502.665  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nguyễn Thị Kim Phượng Chuyên viên  0983.255.156  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Huỳnh Thảo Chi Kế toán viên   0905.544.147  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

         V. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ THÔNG TIN THƯ VIỆN     

1  Hồ Phan Lâm Trường  Phó Trưởng phòng 0916.232.532   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Trần Văn Hiệp Chuyên viên 091.666.4149   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nguyễn Thị Hồng Luyến  Chuyên viên  0967.361.456  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Võ Đình Minh Duy  Chuyên viên  0902.830.154  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Hoàng Sĩ Ngọc  Chuyên viên 0905.148.182   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nguyễn Thị Tâm Huyền  Cán sự  01268.575.929  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Hồ Thị Bích Thủy  Giảng viên 0906.504.829  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8  Lê Thị Tố Nga Giảng viên    

 

          VI. KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN VÀ CHÍNH TRỊ HỌC

1 Trương Thị Thủy   Trưởng Khoa 0964.739.579   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Lê Thanh Toàn  Giảng viên  0982.676.769  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nguyễn Thanh Tuấn  Giảng viên 0987.443.440   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nguyễn Thị Lệ Hữu  Giảng viên 0933.528.239   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Lê Phước Quang Giảng viên   0917.308.221  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Huỳnh Thị Thu Hiền  Giảng viên  0905.289.755  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nguyễn Minh Đức Giảng viên 0905.826.354  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nguyễn Văn Thành  Chuyên viên 0974.640.612   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         

         VII. KHOA HÀNH CHÍNH VÀ PHÁP LUẬT     

 Trương Thị Thủy Trưởng khoa
 0964.739.579  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Trương Văn Anh Giảng viên 0944.013.789   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Trần Thị Ngọc Ny Giảng viên    
 Trần Quyết Thắng  Giảng viên  0943.020.541  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nguyễn Thị Thu Hiền  Giảng viên 0909.195.165  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Đặng Thị Đào Trang Giảng viên  0169.753.8045  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Lê Thị Lan Phương Chuyên viên    

 

         VII. KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ XÃ HỘI

1  Hoàng Sỹ Nguyên  Trưởng khoa  0905.153.259  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Võ Thiện Chín  Giảng viên  0905.029.461  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nguyễn Thị Cẩm Hà  Giảng viên  0905.848.866  
 Bùi Thị Minh Thu Giảng viên   0914.180.006  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nguyễn Văn Dũng Giảng viên  0935.345.762  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Hồ Thị Mộng Tuyền  Giảng viên  0906.424.628  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Lê Thu Huyền Giảng viên  0987.469.225   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Phan Thị Yến Lai  Giảng viên  0989.431.954  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Nguyễn Hồ Phương Nhật  Giảng viên 0935.143.898   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

         VIII. KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ LƯU TRỮ

 Hoàng Sỹ Nguyên Trưởng khoa  0905.153.259  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nguyễn Lương Định  Giảng viên  0914.011.541  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Trần Thị Hồng Nhung  Giảng viên  0963.201.777   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Trần Thị Trung  Giảng viên 0973.381.210   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5  Hoàng Thị Quỳnh Trang  Giảng viên  0909.131.744  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Lê Thanh Hùng  Giảng viên 0905.342.099  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         IX. TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG

1  Trần Đình Chín Giám đốc   0905.174.762  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Huỳnh Trọng Dũng  Chuyên viên  0935.967.970  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  Phạm Ngọc Thảo Nguyên Chuyên viên   0932.401.445  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Viết Trung Chuyên viên    

 

         X. TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

1 Trần Đình Thảo Giám đốc  0905.118.333 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Quang  Giảng viên  0983.111.019 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Thị Thu Giảng viên  01288.607.999 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giảng viên  0905.522.992 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Võ Thị Thanh Thúy Giảng viên  0932.597.680 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Vĩnh Hoàng Linh Giảng viên  0905.378.382 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Đức Vĩnh Thắng Giảng viên  0975.371.844 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.