0235 6263 232

Bài viết

Phân hiệu Quảng Nam thông báo đăng ký tuyển sinh hệ đại học liên thông hệ chính quy năm 2018

 

Ngày 15/8/2018, Phân hiệu Quảng Nam nhận được Công văn số 109/ĐTĐH của Phòng Quản lý Đào tạo đại học (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) về đăng ký tuyển sinh hệ đại học liên thông hệ chính quy năm 2018.

 

Phân hiệu Trường ĐHNV Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam thông tin đến các thí sinh có nhu cầu đăng ký nội dung liên thông tuyển sinh như sau:

 

1. Đối tượngthí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy từ năm 2017 trở về trước và tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2018..

 

2. Danh sách ngành và môn thi tuyển sinh năm 2017

 

TT Khối ngành Ngành đào tạo Mã ngành Môn cơ bản Môn cơ sở ngành Môn chuyên ngành
01 VII Thông tin – Thư viện 7320201 Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin Thông tin học

Biên mục

mô tả

02 VII Lưu trữ học 7320303 Văn bản quản lý nhà nước và Kỹ thuật soạn thảo văn bản Chỉnh lý tài liệu
03 III Quản trị văn phòng 7340406 Pháp luật đại cương Nhập môn Quản trị văn phòng
04 VII Quản lý nhà nước 7310205 Hành chính học đại cương Nhân sự hành chính nhà nước
05 III Quản trị nhân lực 7340404 Lịch sử tư tưởng quản lý Quản trị nhân lực
06 VII Quản lý văn hóa 7229042 Quản lý nhà nước về văn hóa Quản lý di sản văn hóa
07 III Luật 7380101 Lý luận về Nhà nước và pháp luật Bộ máy Nhà nước Việt Nam Luật hành chính
08 V Hệ thống thông tin 7480104 Toán cao cấp Mạng máy tính Ngôn ngữ lập trình cơ bản

 

Phân hiệu Quảng Nam thông tin nội dung trên đến thí sinh được biết./.

HT

 

 


thiết kế web quảng nam