0235 6263 232

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa chính trị và chính sách công"

 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có Thư mời viết bài Hội thảo khoa học, với chủ đề "Mối quan hệ giữa chính trị với chính sách công ở Việt Nam".

 

Hội thảo tập trung vào các nội dung:
1. Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tác động đến quá trình chính sách công trong bối cảnh đổi mới đất nước hiện nay.
2. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quá trình chính sách công.
3. Thể chế chính trị tác động đến quá trình chính sách công.
4. Các quy định của Hiến pháp năm 2013 tác động đến chính sách công ở nước ta hiện nay.
5. Văn hóa chính trị tác động đến quá trình chính sách công.
6. Đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới quá trình chính sách công ở nước ta hiện nay.
7. Vấn đề khác liên quan đến chủ đề Hội thảo.


Thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo: 20/9/2018 (thứ Năm). Địa điểm: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.


Thời gian, địa chỉ nhận bài viết: Trước ngày 31/8/2018, bài viết gửi về Khoa Khoa học Chính trị - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (liên hệ trực tiếp - TS. Đỗ Thu Hường, ĐT 0987 696 151, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

HT


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Phòng chống dịch bệnh, covid-19, corona
Mitsubishi Quảng Nam