0235 6263 232

Phân công nhiệm vụ của Ban Giám hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ký Quyết định số 1415/QĐ-ĐHNV về việc phân công công tác Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

 

Theo đó, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam do PGS.TS Nguyễn Minh Phương phụ trách.

 

Nhiệm vụ cụ thể của Ban Giám hiệu Trường Đại học Nội vụ được phân công như sau:


1. Hiệu trưởng Nhà trường - PGS. TS Nguyễn Bá Chiến
a) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về các mặt hoạt động của Trường. Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, phát triển nhà trường; Tổ chức, cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Thi đua khen thưởng; Hợp tác quốc tế; Pháp chế; Cải cách hành chính; Văn thư - Lưu trữ; Quản trị, quản lý tài sản, thiết bị; xây dựng, sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị; quản lý các dự án đầu tư; quốc phòng, an ninh, công tác PCCC; Ký bằng tốt nghiệp, giấy khen, khen thưởng của Nhà Trường.
c) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Phòng Tổ chức - Cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Hợp tác Quốc tế; Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh.


2. Phó Hiệu trưởng Nhà trường - PGS. TS Nguyễn Minh Phương
a) Giúp Hiệu trưởng phụ trách các lĩnh vực: Đào tạo Sau đại học; Nghiên cứu khoa học; Hợp tác liên kết khoa học, đào tạo; Khảo thí, đảm bảo chất lượng; Bồi dưỡng ngắn hạn; Ký chứng chỉ, chứng nhận ngắn hạn; Tạp chí khoa học Nội vụ; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
b) Phụ trách các đơn vị: Quản lý Đào tạo Sau đại học; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Viện Nghiên cứu Phát triển; Tạp chí Khoa học Nội vụ; Trung tâm Dịch vụ công; Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam; Trực tiếp điều hành Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ.


3. Phó Hiệu trưởng Nhà trường - TS. Lê Thanh Huyền
a) Giúp Hiệu trưởng phụ trách các lĩnh vực: Đào tạo đại học, cao đẳng; Đào tạo hệ vừa học, vừa làm, trung cấp; Công tác giảng dạy; Ký chứng chỉ, chứng nhận kết thúc học phần; Thư viện, tư liệu, xuất bản; Thanh tra đào tạo; Công nghệ thông tin, Phần mềm quản lý đào tạo và các phần mềm khác; Quản trị đại học hiện đại; website; quản lý học sinh, sinh viên; Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Nhà trường; Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Công tác đoàn thể (Cựu Chiến binh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên); Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
b) Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý Đào tạo Đại học; Phòng Công tác sinh viên; Các khoa; Kiêm Trưởng khoa Quản lý xã hội.


Nhiệm vụ của Ban Giám đốc được thực hiện theo hiệu lực của văn bản ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2018./.


HT


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Lắp mạng internet đà lạt lâm đồng
Lắp mạng internet FPT đà lạt
Mitsubishi Quảng Nam