0235 6263 232

Thư mời viết bài Nội san Nghiên cứu chính sách công và Công vụ

 

Viện Nghiên cứu và Phát triển thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát hành thư mời tham gia viết bài Nội san Nghiên cứu chính sách và Công vụ.

 

1. Chủ đề bài viết tập trung vào các nội dung
- Các vấn đề lý thuyết và thực tiễn về công vụ và chính sách công.
- Chế độ, trách nhiệm, tiêu chuẩn về công vụ của cán bộ, công chức.
- Tuyển chọn, thi tuyển, bố trí, cơ cấu, tinh giảm, kiểm tra công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
- Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới về cải cách công vụ, đề xuất giải pháp cho Việt Nam.
- Các vấn đề lý thuyết và thực tiễn về quản trị địa phương.
- Các vấn đề liên quan tới đào tạo đại học, sau đại học các ngành học được đào tạo tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
- Các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, đào tạo đại học và Sau đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

 

2. Thời gian và địa điểm nhận bài
a) Thời gian nhận bài viết từ ngày 01/4/2018 đến hết ngày 31/7/2018.
b) Thời gian xuất bản: dự kiến tháng 9 năm 2018.
c) Địa chỉ nhận bài: Viện Nghiên cứu và Phát triển, số 36 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội,

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến quý thầy, công và viên chức biết, tham gia./.

 

HT


thiết kế web quảng nam