0235 6263 232

Kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 - 2018

       Thực hiện Quyết định số 1036/QĐ-ĐHNV ngày 28/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam năm học 2017 - 2018; Phân hiệu Quảng Nam tổ chức nghiệm thu từ ngày 31/5 đến hết ngày 04/6/2018

       Theo đó kết quả nghiệm thu 29 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Phân hiệu Quảng Nam năm 2018 như sau. Xem chi tiết tại đây

 


thiết kế web quảng nam