0235 6263 232

Quyết định thành lập Ban biên tập Nội san số 05

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Giám đốc Phân hiệu Quảng Nam ký Quyết định số 78/QĐ-PHQN về việc thành lập Ban biên tập Nội san số 05 của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Ban biên tập Nội san số 05 của Phân hiệu Quảng Nam có 12 ông, bà; trong đó Q. Giám đốc Phân hiệu làm Trưởng ban. Xem chi tiết tại đây

Ban biên tập có trách nhiệm biên tập, thiết kế cho phát hành Nội san số 05 của Phân hiệu Quảng Nam theo đúng quy định và đảm bảo chất lượng.

Dự kiến thời gian phát hành Nội san số 05 vào tháng 8 năm 2018./.


thiết kế web quảng nam