0235 6263 232

Phân hiệu Quảng Nam tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 - 2018

Thực hiện Quyết định số 1036/QĐ-ĐHNV ngày 28/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam năm học 2017 - 2018; Phân hiệu Quảng Nam tổ chức nghiệm thu từ ngày 31/5 đến hết ngày 04/6/2018
Theo Quyết định số 1036/QĐ-ĐHNV, năm học 2017 - 2018 Phân hiệu Quảng Nam tổ chức nghiệm thu 29 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Cụ thể xem Quyết định số 1036/QĐ-ĐHNV tại đây

Lịch nghiệm thu xem tại đây 

 


thiết kế web quảng nam