0235 6263 232

Phân hiệu Quảng Nam tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII của Đảng

Chiều ngày 16/4/2018, tại Hội trường H, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII cho toàn thể Đảng viên, viên chức và sinh viên.

 

IMG 0957 compressed

Toàn cảnh buổi Hội nghị

 

Theo đó, buổi học tập, quán triệt và triển khai 04 Nghị quyết do BCH Trung ương Khóa XII thông qua; đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Trung ương (Bộ Nội vụ) được mời báo các nội dung trên gồm:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vụ sự nghiệp công lập.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

 

IMG 0975 compressed

Đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Trung ương (Bộ Nội vụ) trình bày các nội dung chính của Nghị Quyết TW6

 

Đ/c Trần Hồng Hà đã khái quát sơ nét về tình hình phát triển kinh tế chung của Việt Nam, theo đó tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng GDP năm 2017 đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu đề ra; Về công tác đối ngoại, ngoại giao chúng ta khắt sâu hơn hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế với sự kiện nổi bậc là tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2017; về xây dựng Đảng: công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tiếp đến, Báo cáo viên đã đi vào cụ thể từng Nghị quyết, mỗi Nghị quyết đều phân tích làm rõ tình hình, nguyên nhân những việc đã làm được, chưa làm được để làm rõ sự cần thiết, nội dung tinh thần của Nghị quyết; làm rõ quan điểm, mục tiêu; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện từng Nghị quyết.

Với những nội dung trình bày, toàn thể Đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên Phân hiệu Quảng Nam được quán triệt, học tập và hiểu rõ hơn quan điểm của Đảng về những vấn đề đang tồn tại, định hướng sắp tới, từ đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

HT


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Phòng chống dịch bệnh, covid-19, corona
Mitsubishi Quảng Nam