0235 6263 232

Thông báo: Viết bài tham luận cho Hội nghị Quốc tế Ngày Lưu trữ lần thứ 27

Căn cứ thư mời của Viện Khoa học Lưu trữ Quốc tế (IIAS) gửi Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc viết nghiên cứu tham luận và tham gia Hội nghị  Ngày Quốc tế Lưu trữ lần thứ 27 do Viện tổ chức từ ngày 15-18/10/2017; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trân trọng thông báo về việc viết bài tham luận cho Hội nghị. Cụ thể xem tại đây


thiết kế web quảng nam
Tạo con dấu online
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Ford Bảo Lộc