0235 6263 232

Ngành nghề đào tạo

TT

Các ngành

trình độ đào tạo

Mã ngành

Phương thức

tuyển sinh

I/ Trình độ Đại học Học tại Hà Nội Học miền Trung

- Tuyển sinh theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tuyển sinh trong cả nước.

01 Khoa học thư viện D320202 D320202D
02 Quản trị văn phòng D340406 D340406D
03 Lưu trữ học D320303 D320303D
04 Quản trị nhân lực D340404 D340404D
05 Quản lý Nhà nước D310205 D310205D
06 Quản lý văn hóa D220342 D220342D
II/Trình độ Cao đẳng
01 Khoa học thư viện C320202 Không tuyển
02 Lưu trữ học C320303
03 Quản lý văn hóa C220342
04 Quản trị văn phòng C340406 C340406D
05 Văn thư lưu trữ
06 Hành chính học
07 Hành chính văn thư
08 Thư ký văn phòng C340407 Không tuyển
09 Quản trị nhân lực C340404 C340404D
10 Dịch vụ pháp lý C380201 C380201D
11 Tin học ứng dụng C480202 Không tuyển

---------------------------------------------------------------------------

 

Ngành Quản trị văn phòng

--------------------------

Chương trình đào tạo Ngành Quản trị văn phòng được xây dựng dựa trên nhu cầu của xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn, trình độ về quản trị văn phòng để đảm nhiệm công việc của người nhân viên, cán bộ văn phòng và công việc của người quản lí, phụ trách văn phòng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

 

Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng

 

Tuyển sinh: khối C, D1

 

Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo: SV tốt nghiệp đại học ngành Quản trị văn phòng:

- Có khả năng giúp lãnh đạo cơ quan quản lý, triển khai, hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ văn phòng tại các đơn vị, bộ phận văn phòng của cơ quan, tổ chức;

- Có khả năng thực hiện thành thạo các kỹ năng, nghiệp vụ văn phòng như: tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý; soạn thảo văn bản; tổ chức quản lý và giải quyết văn bản; kỹ năng giao tiếp; phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp các công việc và cải tiến lề lối làm việc trong văn phòng; phương pháp kiểm tra, đánh giá, điều hành các hoạt động của cấp dưới thuộc thẩm quyền;

- Có khả năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng, biết ứng dụng các chương trình phần mềm tin học thông dụng.

 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Khu vực hoặc bộ phận văn phòng của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp;

- Thư ký, trợ lý hành chính cho các cấp lãnh đạo và quản lý;

- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực hành chính, văn phòng,...

 

Các đơn vị tuyển dụng: các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, các tổ chức khác.

 

Triển vọng phát triển nghề nghiệp: có cơ hội thăng tiến để trở thành lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp.

 

Sinh viên ngành Quản trị văn phòng

 

 

Ngành Lưu trữ học

------------------------

 

Nhu cầu nguồn nhân lực làm công tác lưu trữ tại các cơ quan nhà nước hiện nay rất lớn, hiện nay trình độ của cán bộ làm công tác lưu trữ ở bậc đại học đúng chuyên môn chỉ đạt khoảng 15%. Để nâng cao chất lượng của công tác lưu trữ, các cơ quan, tổ chức trung ương và địa phương cần bổ sung một số lượng lớn cán bộ được đào tạo đại học chuyên ngành lưu trữ.

 

Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng

 

Tuyển sinh: khối C, D1

 

Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo: SV học ngành Lưu trữ học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ được trang bị các kỹ năng cơ bản thuộc công tác văn thư, công tác lưu trữ như kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lí văn bản, lập hồ sơ, quản lý hồ sơ lưu trữ và tra tìm hồ sơ, tài liệu, tổ chức chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ, bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ. Ngoài ra, người học còn được trang bị các kỹ năng của người thư kí văn phòng, quản trị văn phòng, tin học văn phòng, những kiến thức về văn hoá công sở...

 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực văn thư và lưu trữ;

- Quản lí công tác văn thư - lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;

- Chuyên viên văn thư, lưu trữ tại các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, văn phòng các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp và các Trung tâm lưu trữ quốc gia, Trung tâm lưu trữ tỉnh, thành phố, các phòng lưu trữ quận, huyện;

- Làm việc ở bộ phận văn phòng của các cơ quan nhà nước hay các doanh nghiệp; thư ký văn phòng hay trợ lý cho lãnh đạo cơ quan..

 

 

  

Ngành Quản trị nhân lực

------------------------

Đội ngũ cán bộ, công chức đang thực hiện công tác quản trị nhân lực tại các cơ quan, đơn vị trong bộ máy nhà nước là rất lớn và hàng năm đều có nhu cầu tuyển dụng (cơ quan nhà nước các cấp) và nhu cầu tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp quốc doanh, các viện nghiên cứu quản lý,...mỗi năm cần tuyển hàng nghìn cán bộ phụ trách về vấn đề nhân lực trong tổ chức.

 

Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng

 

Tuyển sinh: khối C, D1

 

Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo:

- Kỹ năng lập kế hoạch, thông báo tuyển dụng, tuyển chọn ứng viên, ký kết hợp đồng và thỏa ước lao động;

- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng định mức lao động và thang bảng lương;

- Kỹ năng ra quyết định, kỹ năng sử dụng quyền lực, kỹ năng động viên, khiển trách và sa thải nhân viên,...

 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: chuyên gia tư vấn, chuyên viên, cán bộ phụ trách một số hoạt động chuyên sâu về quản trị nhân lực trong mọi loại hình tổ chức như: hoạch định và tuyển dụng nhân lực; tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực; xây dựng thang - bảng lương, thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và phúc lợi cho người lao động; bố trí nhân lực, xây dựng định mức và tổ chức lao động khoa học; xây dựng chính sách nhân lực và quan hệ lao động,…

 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực quản trị nhân lực.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành.

- Bộ Nội vụ; Sở Nội vụ các tỉnh, thành.

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các quận, huyện.

- Phòng Nội vụ các quận, huyện.

- UBND 11065 xã, phường, thị trấn.

- Các Bộ chuyên trách về công tác quản lý nguồn nhân lực xã hội, cả nước còn có 16 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ đều có một Vụ làm công tác quản lý nhân lực (Vụ Tổ chức cán bộ), 08 cơ quan thuộc Chính phủ và hệ thống các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan nhà nước đều có các phòng, ban làm công tác quản lý nhân lực chuyên trách (Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tổ chức hành chính…).

- ....

Sinh viên ngành Quản trị nhân lực

 

 

Ngành Quản lý nhà nước

---------------------

Chương trình giáo dục đại học ngành Quản lý nhà nước cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về quản lý, kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước để SV có khả năng thực hiện được các công việc quản lý hành chính thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.

 

Bậc đào tạo: Đại học

 

Tuyển sinh: khối C, D1

 

Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo:

+ Kỹ năng về điều hành, tổ chức như: xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động công sở; phân công công việc, xây dựng cơ chế phối hợp trong hoạt động; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động của cá nhân, đơn vị trong công sở;

+ Kỹ năng quản lý nhân sự như: kỹ năng phân tích công việc, lập kế hoạch nhân sự, tuyển dụng và bố trí nhân sự, đánh giá thực thi công việc tạo động lực làm việc và phát triển nhân sự, thực hiện chế độ đãi ngộ;

+ Kỹ năng thao tác nghiệp vụ hành chính văn phòng cơ bản như: xử lý thông tin phục vụ công tác quản lý; soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, lưu trữ văn bản, tài liệu; tổ chức phòng làm việc và công sở khoa học; tổ chức hội họp hoặc tiếp khách...

+ Kỹ năng giải quyết các thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực cơ bản như: lĩnh vực hộ tịch, lĩnh vực quản lý đất đai, lĩnh vực chứng thực…

+ SV có thể phân tích, đánh giá các vấn đề về quản lý hành chính; có khả năng đàm phán trong quản lý hành chính và giao tiếp đạt hiệu quả.

 

Vị trí việc làm: SV tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí quản lý, chuyên viên hành chính các cơ quan thuộc khu vực công và cả khu vực tư.

 

Các đơn vị tuyển dụng:

- Các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới địa phương: Chính phủ; các bộ, cơ quan ngang bộ; UBND các cấp; các sở ban ngành địa phương;

- Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội;

- Các tổ chức thuộc khu vực ngoài Nhà nước.

 

Triển vọng phát triển nghề nghiệp:

Trên cơ sở kiến thức được trang bị ở trình độ đại học, SV có thể tham gia nghiên cứu khoa học quản lý, khoa học hành chính hoặc tiếp tục học ở những trình độ cao hơn.

Trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh phát triển kinh tế hội nhập quốc tế, nhu cầu nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực ở vị trí lãnh đạo, quản lý; đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước có vai trò quyết định. Đội ngũ này chính là những người xây dựng và thực thi chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, các cơ quan nhà nước rất cần có đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, kỹ năng về quản lý nhà nước.

Lựa chọn ngành Quản lý nhà nước sẽ là một trong những lựa chọn sáng suốt cho các bạn trẻ đạt được thành công trong tương lai.

 

Sinh viên Ngành Quản lý Nhà nước

 

 

 

 

 

Ngành Dịch vụ pháp lý

--------------------------

 

Bậc đào tạo: Cao đẳng

 

Tuyển sinh: khối A, C, D1

 

1.Mục tiêu đào tạo: Với phương châm đào tạo cung ứng nhu cầu nhân lực của xã hội, giúp sinh viên ra trường nhanh chóng hoà nhập và thích ứng với thị trường lao động nên chương trình đào tạo được xây dựng bám sát với thực tế, tiên tiến, linh hoạt.

 

Hiện nay, chương trình đào tạo của Ngành Dịch vụ pháp lý nhằm cung cấp và trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản để thíchứng với nhiều vị trí việc làm có liên quan đến hệ thống pháp luật Việt Nam, công tác tổ chức bộ máy Nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức doanh nghiệp; đặc biệt  là kỹ phục vụ hoạt động tư vấn dịch vụ pháp lý nhưkỹ năng tư vấn; kỹ năng xây dựng quy trình, thủ tục; kỹ năng giải quyết tranh chấp; kỹ năng liên hệ và giải quyết với công dân; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng đàm phán, ký kết hợp đồng; kỹ năng tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

 

2.Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

- Cán bộ pháp lý làm việc tại các vụ, phòng, ban pháp chế, thanh tra, văn phòng thuộc tất cả các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương;

- Cán bộ tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp;

-  Cố vấn pháp luật cho các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.

 

Sinh viên ngành Dịch vụ pháp lý

 

 

 Ngành Khoa học thư viện

--------------------------

 

Trong bối cảnh hệ thống thông tin thư viện Việt Nam đang vươn mình hoà nhập ra thế giới cùng với xu hướng tin học hoá thư viện diễn ra mạnh mẽ, ngành Khoa học thư viện - Trường ĐH Nội vụ Hà Nội góp phần đào tạo nguồn nhân lực thư viện - thông tin có trình độ lý luận và năng lực tổ chức, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong thư viện và cơ quan thông tin.

 

Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng

 

Tuyển sinh: khối C, D1

 

Các kiến thức được trang bị: SV nắm vững kiến thức, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ cơ bản của khoa học thư viện: lựa chọn, thu thập, bổ sung nguồn tin, tổ chức xử lý, lưu giữ, phân tích, tổng hợp, tạo dựng các sản phẩm, dịch vụ và phân phối thông tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại; có kiến thức và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, am hiểu các loại hình thư viện.

 

Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo: Kỹ năng thực hành thành thạo các hoạt động nghiệp vụ thư viện:

- Xây dựng và phát triển nguồn tin;

- Tổ chức kho và bảo quản tài liệu;

- Xử lý thông tin - tài liệu;

- Tổ chức bộ máy tra cứu;

- Xây dựng các sản phẩm và dịch vụ thư viện - thông tin;

- Tổ chức phục vụ người đọc, người dùng tin; Marketing thư viện…

- Thành thạo tin học văn phòng và tin học trong hoạt động thư viện;

- Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn

 

Các đơn vị tuyển dụng:

- Các cơ quan thông tin - thư viện của các Bộ, Ngành, Viện nghiên cứu;

- Các công ty, doanh nghiệp chuyên hoạt động về lĩnh vực thông tin - thư viện;

- Thư viện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các dự án, thư viện tư nhân;

- Thư viện các trường phổ thông, thư viện quân đội

- Các cơ quan văn hóa, điểm bưu điện văn hóa,

- Trung tâm thông tin, đơn vị dịch vụ lưu trữ, cung cấp thông tin điện tử,…

 

 

 

Ngành quản lý văn hóa

--------------------------

Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng

 

Tuyển sinh: khối C, D1

 

1. Mục tiêu đào tạo

-Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Quản lý văn hóa để quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, cụ thể:

 

-Về kiến thức

+Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật; những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; khoa học quản lý trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

 

-Về kỹ năng

+Có kỹ năng quản lý, nghiên cứu đề xuất chính sách văn hóa; có kỹ năng tổ chức, điều hành các tổ chức và hoạt động văn hóa nghệ thuật.

 

-Vê thái độ

+Có lập trường tư tưởng vững vàng, tư cách đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, yêu nghề, nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

 

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

-Cơ quan của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Phòng Văn hóa Thông tin cấp quận, huyện

- Ban văn xã của xã, phường.

- Nhà văn hóa, Câu lạc bộ tại các đơn vị cơ sở.

- Các đơn vị doanh nghiệp, xí nghiệp; cơ quan đoàn thể, cộng đồng dân cư.

 

 

Ngành văn thư lưu trữ

--------------------------

Bậc đào tạo: Cao đẳng

 

Tuyển sinh: khối C, D1

 

1.Mục tiêu đào tạo

          Ngành Văn thư lưu trữ đào tạo nguồn nhân lực có các kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực công tác văn thư, công tác lưu trữ như: kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lí văn bản, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ, quản lý hồ sơ lưu trữ và tra tìm hồ sơ, tài liệu, tổ chức chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ.

Ngoài ra, người học còn được trang bị các kỹ năng của người thư kí văn phòng, quản trị văn phòng, tin học văn phòng, những kiến thức về văn hoá công sở...

 

2.Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Quản lí công tác văn thư - lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;

- Chuyên viên văn thư, lưu trữ tại các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, Văn phòng các cơ quan, tổ chức, các đoàn thể, các doanh nghiệp;

-Trung tâm lưu trữ quốc gia, trung tâm lưu trữ tỉnh, thành phố, các phòng lưu trữ quận, huyện;

-Bộ phận văn phòng của các cơ quan Nhà nước hay các doanh nghiệp; thư ký văn phòng hay trợ lý cho lãnh đạo cơ quan.

 


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Lắp mạng internet đà lạt lâm đồng
Lắp mạng internet FPT đà lạt
Mitsubishi Quảng Nam