0235 6263 232

Chỉ tiêu phấn đấu Chi bộ 5 nhiệm kỳ II 2020 - 2025

Ngày 02/3/2020, Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Phân hiệu Quảng Nam (Quang Nam CAMPUS) long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II 2020 - 2025, Chi bộ đã biểu quyết và thống nhất chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

1. 100% Đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường và tư tưởng của Chủ nghĩa Mác - Lênin.

2. 100% Đảng viên có lối sống đạo đức phù hợp với chuẩn mực của một đảng viên ưu tú.

3. 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Chi bộ hàng năm được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

5. Kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào đảng.

6. 100% đảng viên là giảng viên hoàn thành vượt định mức giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

HT

HT


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc