0235 6263 232

Đại hội Đảng bộ Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, sáng ngày 3/3/2020, tại Hội trường tầng 3 Nhà hiệu bộ, Đảng bộ bộ phận PHQN tiến hành Đại hội Đảng bộ bộ phận Phân hiệu Quảng Nam lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025 .

1 compressed

Toàn cảnh Đại hội

 

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Phạm Thanh Phú – Văn phòng Đảng ủy Nhà trường; đồng chí Trần Đình Thảo – Nguyên Bí thư Đảng bộ bộ phận Phân hiệu Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy Phân hiệu Quảng nam và toàn thể 52 Đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Phân hiệu Quảng Nam.

2 compressed

         Đoàn chủ tịch 

 

Mở đầu Đại hội, đồng chí Trần Đình Chín trình bày dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 -2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Một số kết quả nổi bật Đảng bộ bộ phận PHQN đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua như:

- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng: Xây dựng và bám sát thực hiện các chương trình công tác toàn khóa số 05 – Ctr/ĐUBP ngày 21/6/2018 chương trình kiểm tra, giám sát số 06-CTr/ĐUBP ngày 21/6/2018 để lãnh đạo, chỉ đạo công tác Phân hiệu Quảng Nam. BCH Đảng bộ bộ phận đã chỉ đạo triển khai thực hiện công tác năm trong nhiệm kỳ đều hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết của Đảng bộ. Các chỉ tiêu về phòng trào thi đua nghiên cứu khoa học, sáng kiến, học tập nâng cao trình độ chuyên môn đều vượt chỉ tiêu. Tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các nhiệm vu vụ chính trị, an ninh, quốc phòng trong từng giai đoạn đến từng đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên. Kết quả đạt được: 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ cuối năm trong nhiệm kỳ; 98,5% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Về lãnh đạo công tác tư tưởng: Tổ chức các chuyên đề, tổ chức Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần cảnh báo, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5,6,7,8,9,10,11 khóa XII của Đảng.

3 compressed

Đồng chí Trần Đình Chín trình bày dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 -2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

- Về lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận là nhiệm vụ trọng tâm, luôn đặt yêu cầu các đảng viên trong Đảng bộ bộ phận Phân hiệu phải nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực quản lý để ngang tầm sự phát triển của Phân hiệu và nhu cầu thực tế đặt ra. Trong nhiệm kỳ qua đã cử Đảng viên, viên chức và người lao động đi nghiên cứu sinh 3 người, học thạc sĩ 3 người, học cao cấp lý luận chính trị 2 người; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho 6 đảng viên và 02 quần chúng giữ các vị trí trưởng, phó các đơn vị thuộc Phân hiệu

- Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ bộ phận đã xây dựng Quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác của cả nhiệm vụ nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH ĐBBP với các chi bộ, đảng viên theo dúng Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ trị của Đảng. Các chi bộ thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ về duy trì sinh hoạt Đảng đảm bảo nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, sức chiến đấu; triển khai các hoạt động sinh hoạt Đảng theo định kỳ 1 lần tháng để nắm bắt tình hình và có những chỉ đạo kịp thời; sinh hoạt chuyên đề “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 01 lần/ quý. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 21 quần chúng ưu tú vào Đảng, phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã ĐIện Bàn cử 230 quần chúng đi học lớp nhận thức về Đảng.

- Về công tác dân vận: Triển khai có hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, nhất là trong công tác tuyên truyền các sự kiện trọn đại, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của địa phương; Xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết giữa đảng viên và quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Phân hiệu.

- Về lãnh đạo xây dựng đơn vị và đoàn thể: Luôn quan tâm và phân công một Đảng ủy viên theo dõi, chỉ đạo công tác Công đoàn nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Đảng viên, viên chức và người lao động.

Các đồng chí tham dự Đại hội cũng đã thảo luận trình bày nhiều tham luận góp phần làm rõ hơn về Báo cáo tổng kết và cũng đề xuất, góp ý về một số phương hướng hoạt động trong nhiệm kì tới, với chủ trương duy trì những thế mạnh và khắc phục những hạn chế, khó khăn trong nhiệm kỳ vừa qua.

4 compressed

 Các đại biểu tham gia bầu Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Các đại biểu tham dự Đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao đã thảo luận dân chủ và công tâm, sáng suốt bầu Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí. Với sự tín nhiệm cao của Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Phân hiệu được bầu giữ cương vị Bí thư và đồng chí Huỳnh Ngọc Dũng được bầu giữ cương vị Phó Bí thư.

5 compressed

7 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Thanh Phú chúc mừng những thành quả đạt được của Đảng bộ bộ phận PHQN và gửi lời chúc đến Ban Chấp hành mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ tới.

6 compressed

Đồng chí Phạm Thanh Phú chúc mừng Đại hội diễn ra thành công

 

Kết thúc Đại hội, một lần nữa đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Đảng bộ bộ phận PHQN nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi toàn thể đảng viên đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo, nêu cao ý thức tự lực, tự cường vượt mọi khó khăn, phát huy thế mạnh, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi, mục tiêu mà Đại hội đề ra.

6a

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Đảng bộ bộ phận PHQN nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu tổng kết 

 

7 compressed

 Đại hội chụp ảnh lưu niệm

 

Tin, ảnh: HT, MD.

 


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc