0235 6263 232

Danh mục đề tài NCKH cấp Trường của Phân hiệu Quảng Nam

Danh mục đề tài NCKH Cấp Trường của các thầy, cô tại Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam từ năm 2008 đến 2019

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
STT Chủ nhiệm đề tài Tên đề tài Mã số đề tài
Năm 2008 
1 CN. Trần Đình Thảo Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội  ngũ cán bộ văn phòng thống kê, quản lý văn hoá cấp xã tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. ĐTCT.2008.20
Năm 2012
1 Ths. Trần Đình Thảo Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Miền Trung. ĐTCT.2012.38
Năm 2014
1 CN. Hồ Thị Bích Thủy Nghiên cứu giải pháp phát triển năng lực thông tin cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội  ĐTCT.2013.61
Năm 2015
1 Ths. Hồ Thị Mộng Tuyền Marketing trong đào tạo tại Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung ĐTCT.2015.66
2 Ths. Bùi Thị Minh Thu Nghiên cứu mô hình cố vấn học tập phục vụ đào
tạo theo tín chỉ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
ĐTCT.2015.68
Năm 2017
1 TS. Ngô Sỹ Trung Nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam ĐTCT.2017.86
2 Ths. Trần Quyết Thắng Ảnh hưởng của chất lượng cán bộ, công chức cấp xã đối với hoạt động quản trị địa phương – nghiên cứu thực tiễn tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng ĐTCT.2017.91
  NĂM 2018
1 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn Giải pháp nâng cao khả năng tiếp nhận thẩm mỹ cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam ĐTCT.2018.104
NĂM 2019
1 Lê Thị Tố Nga Hoàn thiện công tác quản lý khoa học và công nghệ ở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam ĐTCK.2019,01

Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Lắp mạng internet đà lạt lâm đồng
Lắp mạng internet FPT đà lạt
Mitsubishi Quảng Nam