0235 6263 232

Thư mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học quốc tế "Khởi nghiệp và sáng tạo, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam"

Ngày 10/6/2019, Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Huế phát hành Thông báo số 2 về thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề "Khởi nghiệp và sáng tạo cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam".

Theo đó, nội dung của Hội thảo tập trung vào các chủ đề:

- Kinh nghiệm khởi nghiệp, sáng tạo của các quốc gia trên thế giới.

- Cơ chế và chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

- Cơ chế vốn, tài chính cho khởi nghiệp sáng tạo.

- Giải pháp cải cách thủ tục hành chính đối với hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp.

- Đổi mới quản trị doanh nghiệp hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo.

- Vai trò của ứn dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp.

- Đổi mới sáng tạo, quản trị nhân lực trong doanh nghiệp.

- Quản lý chuỗi cung ứng, tiêu dùng xanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, marketing, du lịch,...

Thời gian dự kiến tổ chức: 10 - 20/9/2019.

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Huế.

Chú ý thời gian gửi bài trước 30/7/2019.

Về quy định, thể lệ bài viết vui lòng xem cụ thể tại đây./.

HT

 

 


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Phòng chống dịch bệnh, covid-19, corona
Mitsubishi Quảng Nam