0235 6263 232

Danh mục đề tài NCKH năm học 2018 - 2019

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018 - 2019

STT Thành viên đề tài Lớp Tên đề tài Mã số đề tài Giảng viên HD

Đề tài

xếp loại

01

Phạm Thị Tường Vy

Phan Thị Nhật Tài

1505QLNF Hoạt động đánh giá công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam PHQN.2018.01 Ths. Trần Quyết Thắng

Khá

(73.5 điểm)

02 Đỗ Thị Thúy Kiều 1705LHOD Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các trường THPT trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình PHQN.2018.02 Ths. Trần   Quyết         Thắng

Khá

(77.6 điểm)

03

Lê Thanh Nhàn

Nguyễn Thị Kim Chung

1505QTNE Chất lượng đội ngũ công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - Thực trạng và giải pháp PHQN.2018.03 Ths. Bùi Thị Minh Thu

Khá

(80.5 điểm)

04

Nguyễn Nhật Thành

Lương Văn Duyên

1505QLVC Quản lý nhà nước về văn hóa tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam PHQN.2018.04

Ths. Trần

Thị Phương Thúy

Khá

(84.2 điểm)

05

Lê Tố Dân

Phạm Thị Thu Hiền

Trần Lê Ngọc Giang

Hoàng Văn Lưu

Đặng Vũ Anh Thư

1705LHOD Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã từ thực tiễn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam PHQN.2018.05

Ths. Nguyễn Thị Hồng

Luyến

Trung bình

(65.8 điểm)

06

Phạm Ngọc Hà

Nguyễn Thị Diễm

Trần Hoàng Phúc

1605QLNE Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Vân Kiều, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị PHQN.2018.06

PGS.TS

Hoàng Sĩ

Nguyên

Khá

(73.6 điểm)

07

Cù Thị Thanh Hào

Võ Ly Dung

Phan Thị Thùy Dương

1605QLNE Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý, giải quyết văn bản tại Sở Lao Động Thương Binh xã hội tỉnh Quảng Nam PHQN.2018.07

Ths. Hoàng Thị Quỳnh

Trang

Khá

(76.2 điểm)

08

Trần Thị My

Nguyễn Thị Thùy Vân

Mai Văn Hiếu

1605QTND Tuyển dụng công chức tại Ủy ban nhân nhân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam PHQN.2018.08 Ths. Lê Thị Tố Nga

Khá

(72.5 điểm)

09

Nguyễn Thị Huyền Trang

Đặng Hồ Nhật Vi

1705LHOE Tội trộm cắp tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng PHQN.2018.09

Ths. Nguyễn Thị Hồng

Luyến

Khá

(89.3 điểm)

10

Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyễn Kháng Anh

Nguyễn Văn Phát

Lê Quang An

1605QLND Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế PHQN.2018.10

Ths. Đặng

Thị Đào

Trang

Xuất sắc

(92 điểm)

11

Nguyễn Thị Hòa Thuận

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Đỗ Thị Thùy Sương

Y Tường Vy

1705LHOD Thực trạng thi hành pháp luật trong việc sử dụng vỉa hè tại địa bàn Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng PHQN.2018.11 Ths. Trương Văn Anh

Khá

(74.4 điểm)

12 Ngô Thị Thanh Huyền 1705QTND Đào tạo, bồi dưỡng công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình PHQN.2018.12 Ths. Lê Thị Tố Nga

Khá

(74.2 điểm)

 13  Lương Thị Thanh Mai Maketing trong hoạt động thư viện Tại Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam   PHQN.2018.13  Ths. Hồ Thị Bích Thủy

Xin hủy

14 

Trương Thị Hồng Đào
Huỳnh Thị Diễm Hằng

  Giải pháp nâng cao văn hóa ứng xử cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam  PHQN.2018.14  ThS. Trương Văn Anh  Không đạt
15

Trương Thị Thảo

Hà Thu Thủy

Trần Việt Khánh

Nguyễn Đức Hiếu

1705QTVD Giải pháp nâng cao văn hóa ứng xử cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam PHQN.2018.15 Ths. Nguyễn Văn Dũng

Khá

(70 điểm)

16

Nguyễn Thị Bảo Vân

Lê Huỳnh Việt

Ngô Từ My

Võ Minh Anh

1705LHOE Giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng mô hình “Talk English” cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam PHQN.2018.16

Ths. Lê

Vĩnh Hoàng Linh

Khá

(87 điểm)

17 Nguyễn Thị Thu Bình 1705LHOD Giải pháp nâng cao chất lượng học tập học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam PHQN.2018.17

Ths. Trần

Quyết

Thắng

Trung bình

(66.4 điểm)

18

Đồng Thị Ngọc Mai

Trương Quỳnh Như

1505QLVC Giải pháp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa PHQN.2018.18 Ths. Nguyễn Thanh Tuấn

Khá

(80 điểm)

19 Hà Thu Quyên 1605QTVE Nâng cao kỹ năng sử dụng tin học văn phòng cho sinh viên ngành Quản trị văn phòng, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại tỉnh Quảng Nam PHQN.2018.19 Ths. Nguyễn Quang

Khá

(73.2 điểm)

20 Phạm Đỗ Như Quỳnh 1705QTNE Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến cơ hội việc làm của sinh viên ngành quản trị nhân lực tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Phân hiệu Quảng Nam PHQN.2018.20

Ths. Phan

Thị Yến Lai

Khá

(72.4 điểm)

21

Nguyễn Minh Thành
Nguyễn Thị Mỹ Nga
Huỳnh Văn Quang


Đời sống văn hóa dân gian của Người Hoa tại Hội An PHQN.2018.21 PGS.TS. Hoàng Sĩ Nguyên

Không thông qua

22 Trịnh Thị Thu Huyền 1505QTNE Nâng cao chất lượng tuyển dụng tại Công ty Cổ phần dịch vụ Hotpot Construction Hà Nội PHQN.2018.22 Ths. Nguyễn Hồ Phương Nhật

Khá

(81 điểm)

23

Đinh Văn Nhanh

Nguyễn Tiến Hưng

Lê Thị Xuân Lành

1705QTNE Giải pháp nâng cao chất lượng học tập của sinh viên ngành Quản trị nhân lực ở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam PHQN.2018.23 Ths. Lê Thu Huyền

Trung bình

(55 điểm)

24 Đặng Thị Thu 1705QLNC Tác động của thái độ đến kết quả học tập của sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại tỉnh Quảng Nam PHQN.2018.24

Ths. Võ

Thiện Chín

Xuất sắc

(91.3 điểm)

25

Nguyễn Thị Thanh Quỳnh

Lê Duy Thế

Lê Thị Thanh Tiền

Nguyễn Kỳ Quang

1705QTNE Xây dựng phương pháp học tập cho sinh viên ngành Quản trị văn phòng Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại tỉnh Quảng Nam PHQN.2018.25 Ths. Nguyễn Thị Ánh Ly

Khá

(80 điểm)

 

   

Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Phòng chống dịch bệnh, covid-19, corona
Mitsubishi Quảng Nam