0235 6263 232

Phân hiệu Quảng Nam tổ chức Lớp Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng ngày 15/7/2019, tại Phòng A.307, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam tổ chức Lớp Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho giảng viên, viên chức.

2

Hình 1. Quang cảnh chung Lớp Bồi dưỡng Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tham gia Lớp bồi dưỡng có PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và là Giảng viên Lớp, cùng là toàn thể giảng viên, viên chức Phân hiệu Quảng Nam tham dự.

3

Hình 2. TS. Nguyễn  Mạnh Cường, Giám đốc Phân hiệu phát biểu chỉ đạo 

Thay mặt Phân hiệu Quảng Nam, Giám đốc TS. Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai giảng lớp học với những nội dung trọng tâm là xác định vị trí công tác nghiên cứu khoa học trong công tác giảng dạy tại trường đại học, trong đó có Phân hiệu Quảng Nam; nghiên cứu và đào tạo là hai nhiệm vụ không tách rời, tác động bỗ trợ qua lại góp phần vào hiệu quả công tác hoạt động tại Phân hiệu Quảng Nam; Khái quát thực tế những tồn tại trong công tác nghiên cứu khoa học tại Phân hiệu và nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, viên chức Phân hiệu.

4

Hình 3. PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tập huấn nội dung tại Lớp

Nội dung Lớp Bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề cơ bản của công tác nghiên cứu khoa học, kiến thức, kỹ năng và những kinh nghiệm trong quá trình triển khai nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở tài liệu gửi trước cho học viên, ngoài những nội dung chung về nghiên cứu khoa học, PGS.TS Nguyễn Minh Phương triển khai những nội dung cụ thể liên quan trực tiếp tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Phân hiệu Quảng Nam. 

Với những nội dung trao đổi mang tính nghiệp vụ, thực tiễn giúp nhiều thầy, cô và viên chức Phân hiệu Quảng Nam hiểu rõ hơn những vấn đề của nghiên cứu khoa học, rõ hơn cách thức triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cũng như tiếp thu được các ý tưởng nghiên cứu trong thời gian tới. Đối với các thầy, cô đã đăng ký đề tài tham gia năm 2020 được PGS.TS Nguyễn Minh Phương góp ý trực tiếp về những nội dung cần lưu ý, giúp các thầy, cô hiểu và hoàn thiện hơn đề tài của mình.

5

Hình 4. Thầy, cô Phân hiệu Quảng Nam chụp hình lưu niệm

HT