0235 6263 232

Thông báo về khả năng đăng ký tiếp nhận lưu học sinh học tập tại Phân hiệu Quảng Nam

Phân hiệu Quảng Nam thông báo về tiếp nhận lưu hoc sinh học tập tại Phân hiệu Quảng Nam như sau:

1. Về số lượng và chỉ tiêu ngành đào tạo (Đơn vị: Chỉ tiêu)

STT Mã ngành Tên ngành/ Chuyên ngành Số lượng tiếp nhận đào tạo Ghi chú
Đại học Thạc sĩ
1 7320303 Lưu trữ  học 30 30  
2 7310205 Quản lý nhà nước 30 -  
3 7340404 Quản trị nhân lực 30 -  
4 7340406 Quản trị văn phòng 30 -  
5 7340403 Quản lý công - 30  
6 52310201 Chính sách công - 30  

2. Về khả năng bố trí ký túc xá theo thực tế: Đủ năng lực về cơ sở vật chất ký túc xá để bố trí đủ số lượng đăng ký nêu trên.

3. Về chế độ, chính sách cho Lưu học sinh

STT

Chế độ/

Chính sách

Nội dung
1 Học phí

(1) Miễn hoặc Giảm từng phần đối với sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

(2) Năm thứ nhất: cấp học bổng 50% cho thí sinh đạt kết quả tuyển sinh từ 21 điểm trở lên.

- Từ năm thứ hai: cấp học bổng 50% cho thí sinh đạt kết quả học tập từ Khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,5 đến 3,19 trở lên.

2 Ký túc xá

- Năm thứ nhất: Miễn 100%.

- Từ năm thứ hai:

  + Miễn 100% cho LHS đạt kết quả học tập: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,5 đến 3,19 trở lên;

  + Miễn 50% cho LHS đạt kết quả học tập: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,0 đến 2,49 trở lên.

3 Tuyển thẳng đại học

- Thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và các kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc gia hoặc tương đương;

- Thí sinh đạt 01 năm danh hiệu học sinh giởi và 02 năm danh hiệu học sinh khá cấp PTTH hoặc tương đương.


HT


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc