0235 6263 232

Thông báo về thu học phí học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 lần III

Ngày 11/6/2019, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam phát hành Thông báo số 307/TB-PHQN về việc thu học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019 lần III.

Thông báo có nội dung chính như sau:

1. Đề nghị sinh viên còn nợ học phí và các khoản lệ phí khác khẩn trương hoàn thành đúng thời gian quy định.

2. Đối với sinh viên khóa 2015 - 2019 còn nợ học phí và các khoản lệ phí khác phải hoàn thành trước ngày 15/6/2019.

3. Đối với sinh viên khóa 2016 - 2020, 2017 - 2021, 2018 - 2022 còn nợ học phí và các khoản lệ phí khác phải hoàn thành trước ngày 20/6/2019.

Sau thời gian trên nếu sinh viên không nộp đủ học phí và các khoản lệ phí khác sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp (đối với sinh viên khóa 2015 - 2019) và đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần các khóa còn lại.

4. Đề nghị các đơn vị có liên quan, cố vấn học tập thông báo và đôn đốc sinh viên thực hiện nghiêm túc.

Thông báo và Danh sách sinh viên còn nợ học phí tại đây./.

HT


thiết kế web quảng nam
Tạo con dấu online
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Ford Bảo Lộc
Viettel Đà Lạt