0235 6263 232

Thông báo về thu học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019 đối với các lớp Đại học chính quy

Ngày 16/5/2019, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam phát hành Thông báo số 252/TB-PHQN về thu học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019 đối với các lớp Đại học Chính quy.

Theo đó, Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến sinh viên các lớp còn nợ học phí đến ngày 14/5/2019 (Đính kèm Danh sách các lớp còn nợ), đề nghị các bạn hoàn thành nộp học phí còn nợ trước ngày 25/5/2019. Nếu sau thời gian trên, sinh viên chưa hoàn thành nộp học phí sẽ không đủ điều kiện thi kết thúc học phần và không được bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến các bạn sinh viên được biết./.

HT


thiết kế web quảng nam
Tạo con dấu online
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Ford Bảo Lộc
Viettel Đà Lạt