0235 6263 232

Thông báo về chuyển đổi vị trí công tác nhân sự tại Phân hiệu Quảng Nam

Ngày 15/5/2019, Giám đốc Phân hiệu Quảng Nam ký Quyết định về chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, chuyển đối vị trí công tác đối với ông Nguyễn Đức Vĩnh Thắng từ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ đến Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên kể từ ngày 01/6/2019 (theo Quyết định số 91/QĐ-ĐHNV) và bà Nguyễn Thị Mỹ Trang từ Phòng Tổ chức - Hành chính đến Phòng Kế hoạch - Tài chính kể từ ngày 16/5/2019 (theo Quyết định số 92/QĐ-ĐHNV).

Nhiệm vụ mới của ông Nguyễn Đức Vĩnh Thắng và bà Nguyễn Thị Mỹ Trang thực hiện theo sự phân công của Trưởng phòng mới.

Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến toàn thể viên chức, giảng viên và sinh viên biết để tiện liên hệ công tác./.

HT

 


thiết kế web quảng nam
Tạo con dấu online
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Ford Bảo Lộc
Viettel Đà Lạt