0235 6263 232

Kế hoạch tổ chức kiến tập ngành nghề cho sinh viên lớp Đại học hệ chính quy khóa 2016 - 2020

Tổ chức kiến tập ngành, nghề cho sinh viên các lớp đại học hệ chính quy có vai trò quan trọng mang tính bắt buộc trong quá trình đào tạo tại Phân hiệu và được Phân hiệu Quảng Nam tổ chức thường xuyên cho các lớp đại học, hệ chính quy nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức lý luận về các nghiệp vụ thuộc chuyên ngành đào tạo và biết cách vận dụng các nghiệp vụ vào kinh nghiệm thực tế; rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên sau khi hoàn thành chương trình kiến tập; giúp sinh viên làm quen, trải nghiệm tác phong, môi trường làm việc thực tế.

1. Đối tượng tham gia kiến tập năm 2019 là sinh viên các lớp Đại học Quản trị nhân lực (1605 QTND, 1605 QTNE), Quản lý nhà nước (1605 QLND, 1605 QLNE), Quản trị văn phòng (1605 QTVE), Luật học (1605 LHOB) học tại Phân hiệu Quảng Nam, đủ điều kiện kiến tập ngành nghề.

2. Thời gian kiến tập: Từ ngày 24/4/2019 đến ngày 04/6/2019, trong đó:

- Kiến tập tại Trường từ ngày 24/4/2019 đến ngày 06/5/2019.

- Kiến tập tại Cơ quan từ ngày 09/5/2019 đến ngày 09/6/2019.

3. Nội dung kiến tập:

a) Kiến tập tại Trường: Thực hiện theo nội dung chương trình và số tiết giảng dạy theo chương trình của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

b) Kiến tập tại Cơ quan: Theo định hướng giảng viên hướng dẫn thực tập.

4. Sản phẩm nghiệm thu:

Sau khi kiến tập, sinh viên nộp đầy đủ các sản phẩm sau:

- 02 quyền Báo cáo kiến tập.

- 01 Phiếu đánh giá sinh viên kiến tập (đính kèm với Báo cáo kiến tập).

- 01 cuốn nhật ký kiến tập.

Lưu ý: Phiếu đánh giá và nhật ký kiến tập phải thể hiện đầy đủ thông tin yêu cầu, chữ ký và con dấu xác nhận nơi cơ quan, đơn vị sinh viên tham gia kiến tập.

Tiến độ thực hiện, yêu cầu đối với sinh viên chi tiết tại đây./.

HT


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Lắp mạng internet đà lạt lâm đồng
Lắp mạng internet FPT đà lạt
Mitsubishi Quảng Nam