0235 6263 232

Thư mời tham gia viết bài Tạp chí Khoa học Nội vụ số 30

 

Ngày 01/4/2019, Tạp chí Khoa học Nội vụ phát hành Kế hoạch số 05/KH-TC về xuất bản Tạp chí Khoa học Nội vụ số 30.

Theo đó, các nội dung tập trung vào:

- Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Khoa học tổ chức và các lĩnh vực ngành Nội vụ.

- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết của Đảng về hệ thống chính trị và nền hành chính nhà nước.

- Kiện toàn tổ chức và hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc ngành nội vụ.

- Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

- Tiếp tục cải cách nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

- Xây dựng Đảng.

- Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Quy định thời gian, điều kiện tham gia viết bài, vui lòng xem chi tiết tại đây./.

HT

 


thiết kế web quảng nam
Tạo con dấu online
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Ford Bảo Lộc
Viettel Đà Lạt