0235 6263 232

Quy trình giảng báo cáo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

 

Ngày 05/01/2019, Hiệu Trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ký Quyết định số 38/QĐ-ĐHNV về ban hành Quy trình giảng báo cáo của Nhà trường.

Theo đó, Quyết định này có 15 Điều, có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1321/QĐ-ĐHNV ngày 15/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ về ban hành Quy trình giảng báo cáo. Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến toàn thể viên chức, giảng viên được biết để thực hiện đúng quy định./.

HT


thiết kế web quảng nam
Tạo con dấu online
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Ford Bảo Lộc
Viettel Đà Lạt