0235 6263 232

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế "Xây dựng và vận hành Chính phủ kiến tạo thực tiễn ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế"

 Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ phối hợp với Học viện Khoa học Xã hội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Xây dựng và vận hành Chính phủ kiến tạo: Thực tiễn ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế".

1. Mục đích của Hội thảo là tạo diễn đàn khoa học trao đổi các vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp về xây dựng và vận hành có hiệu quả Chính phủ kiến tạo trong bối cảnh hiện nay.

2. Thời gian: Ngày 17-18/10/2019

3. Địa điểm: Viện Khoa học và Xã hội vùng Trung bộ, Thành phố Đà Nẵng.

4. Nội dung

4.1 Các vấn đề lý luận về Chính phủ kiến tạo

- Quan điểm, cách tiếp cận về Chính phủ kiến tạo.

- Chức năng, loại hình, vai trò, đặc trưng của Chính phủ kiến tạo.

- ....

4.2 Thực tiễn xây dựng và vận hành Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam

- Thực tiễn xây dựng và vận hành chính phủ kiến tạo trung ương và địa phương ở Việt Nam.

- Thực tiễn xây dựng và vận hành chính phủ kiến tạo ở các địa phương miền Trung Việt Nam.

- Xây dựng Chính phủ kiến tạo tại Việt Nam trong một số phương diện: Thế chế, bộ máy, đội ngũ công chức hành chính, phòng chống tham nhũng, trách nhiệm giải trình, phát triển nguồn nhân lực.

- Vai trò của Chính phủ Việt Nam trong kiến tạo: Thế chế kinh tế, môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực kinh tế,...

- Giải pháp, sáng kiến về xây dựng và vận hành hiệu quả Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển quốc gia bền vững, vùng và địa phương.

4.3 Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và vận hành Chính phủ kiến tạo

- Thực tiễn, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về xây dựng và vận hành Chính phủ kiến tạo.

- Xây dựng Chính phủ kiến tạo của các quốc gia trên thế giới trên một số phương diện cụ thể: xây dựng và thực hiện chính sách, trách nhiệm giải trình, tham vấn xã hội, phòng chống tham nhũng, cải cách thể chế, quản trị công, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bộ máy hành chính trung ương và địa phương,...

- Xây dựng và vận hành chính phủ kiến tạo ở cấp địa phương và cấp vùng trong một quốc gia cụ thể.

5. Thời gian nhận bài

a) Hạn nhận đăng ký tiêu đề bài viết: Chậm nhất 24/4/2019.

b) Hạn nhận bài viết hoàn chỉnh: 10/7/2019.

Thể lệ bài viết cách thức gửi bài vui lòng xem tại đây./.

HT

 

 

 


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Phòng chống dịch bệnh, covid-19, corona
Mitsubishi Quảng Nam